Kontrast oraz wielkość czcionki

Kamery Online

Sesje RM VI kadencji

26 sesja RM - 19.11.2012

28-11-2012

 

1. Otwarcie sesji. 
2. Przedstawienie porządku obrad. 
3. Informacja Burmistrza Miasta i Gminy o pracach między sesjami. 
4. Zapytania i wnioski mieszkańców. 
5. Podjęcie uchwał w sprawach: 
  1) zmian budżetu miasta i gminy Nowa Dęba na 2012 rok, 
  2) obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego, 
  3) uchwalenia rocznego Programu współpracy Gminy Nowa Dęba z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2013 rok, 
  4) podziału gminy Nowa Dęba na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym. 

6. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania. 
7. Wolne wnioski i informacje. 
8. Zamknięcie obrad. 

 

 

Lista aktualności
Data publikacji: 2012-11-28
Osoba udostępniająca na stronie: Nowak Jerzy
Data modyfikacji: 2013-02-27
Osoba modyfikująca: Zygmunt Żołądź