Kontrast oraz wielkość czcionki

Kamery Online

Sesje RM VI kadencji

35 sesja RM - 25.09.2013

30-09-2013

 

1.   Otwarcie sesji.
2.   Przedstawienie porządku obrad.
3.   Przyjęcie protokołu z XXXIV sesji Rady Miejskiej.
4.   Informacja Burmistrza Miasta i Gminy o pracach między sesjami.
5.   Zapytania i wnioski mieszkańców.  
6.   Podjęcie uchwał w sprawach:
  1) zmian budżetu miasta i gminy Nowa Dęba na 2013 rok
  2) upoważnienia do zaciągnięcia zobowiązania na wykonanie zadania inwestycyjnego pn. „Poprawa funkcjonalności komunikacyjnej miasta Nowa Dęba”
  3) warunków i trybu finansowania rozwoju sportu w Gminie Nowa Dęba
  4) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu użytkowego (1-go Maja)
  5) wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości w trybie bezprzetargowym (ul. Leśna)
  6) zmian w Statucie Samorządowego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Nowej Dębie
  7) udzielenia w 2014 roku pomocy finansowej Powiatowi Tarnobrzeskiemu
7. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.


8. Wolne wnioski i informacje.
9.  Zamknięcie obrad.

 

Lista aktualności
Data publikacji: 2013-10-01
Osoba udostępniająca na stronie: Administrator
Data modyfikacji: 2013-10-29
Osoba modyfikująca: Administrator