Kontrast oraz wielkość czcionki

Kamery Online

Sesje RM VI kadencji

47 sesja RM - 2014-09-29

08-10-2014
 1. Otwarcie sesji.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Informacja Burmistrza Miasta i Gminy o pracach między sesjami.
 4. Zapytania i wnioski mieszkańców. 
 5. Podjęcie uchwał w sprawach:
  1) zmian w budżecie miasta i gminy Nowa Dęba na 2014 rok,
  2) zmian wieloletniej prognozy finansowej Gminy Nowa Dęba,
  3) uchylenia Uchwały Nr XLV/410/2014 Rady Miejskiej w Nowej Dębie z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie przyjęcia do realizacji w 2014 roku zadania publicznego z zakresu właściwości powiatu,
  4) udzielenia w 2014 roku pomocy rzeczowej Powiatowi Tarnobrzeskiemu na realizację zadania publicznego,
  5) zmiany w Uchwały Nr XXXIX/ 357/2014 Rady Miejskiej w Nowej Dębie z dnia 29 stycznia 2014r. w sprawie przyjęcia do realizacji w 2014 roku zadania publicznego z zakresu właściwości powiatu,
  6) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu lokali użytkowych,
  7) wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonych na terenie sołectwa Jadachy,
  8) utworzenia odrębnych obwodów głosowania na terenie Gminy Nowa Dęba,
  9) nadania Statutu Biuru Obsługi Jednostek Samorządowych w Nowej Dębie,
  10) zmian w Statucie Gminy Nowa Dęba,
  11) udzielenia w 2015 roku pomocy finansowej Powiatowi Tarnobrzeskiemu.
 6. Interpelacje i zapytania radnych.
 7. Wolne wnioski i informacje.
 8. Zamknięcie obrad.

 

Lista aktualności
Data publikacji: 2014-10-08
Osoba udostępniająca na stronie: Administrator
Data modyfikacji: 2014-10-08
Osoba modyfikująca: Administrator