Kontrast oraz wielkość czcionki

Kamery Online

Aktualności

Spotkanie w sprawie utworzeniu Parku Przemysłowego na terenie Chmielowa i Machowa

29-02-2020

Z inicjatywy dyrektora Oddziału ARP S.A. w Tarnobrzegu Adama Kuśnierza oraz burmistrza Nowej Dęby Wiesława Ordona odbyło się spotkanie poświęcone tworzeniu Parku Przemysłowego na terenie Chmielowa i Machowa. W spotkaniu wzięli udział radni Rady Miejskiej, pracownicy Agencji Rozwoju Przemysłu oraz Jerzy Komarnicki – członek Zarządu Zakładów Chemicznych „Siarkopol” TARNOBRZEG Sp. z o.o.

 

     Parki przemysłowe to zespoły wyodrębnionych nieruchomości wraz ze znajdującą się na nich infrastrukturą pozostałą po restrukturyzowanych lub likwidowanych przedsiębiorstwach oraz inne dołączone do nich nieruchomości. Parki tworzone są przy udziale władz samorządowych w celu zapewnienia preferencyjnych warunków prowadzenia działalności gospodarczej, w szczególności dla małych i średnich przedsiębiorstw. Wśród celów wyznaczanych parkom przemysłowym i przemysłowo - technologicznym jest przede wszystkim zapełnienie oferowanej powierzchni rynkowo skutecznymi firmami wykorzystującymi nowoczesne technologie, przyciąganie inwestorów oraz tworzenie miejsc pracy.

 

     Dyrektor Kuśnierz poinformował radnych, że pozyskał z Zarządu ARP S.A. środki na dofinansowanie przygotowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego strefy chmielowskiej. Jest to kwota 120 tys. zł, co ma stanowić 50% kosztów planu, do wydatkowania w latach 2020-2021.
     Odciążyłoby to budżet gminy, dając jednocześnie możliwość uchwalenia ważnego dla inwestorów dokumentu.

 

     Plan zagospodarowania przestrzennego przyśpiesza proces inwestycyjny o kilka miesięcy, ponieważ pomija się wtedy decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania przestrzennego. Wyznacza również kierunki inwestycji, nie dopuszczając tych, których na tym terenie nie chcemy.

     Obszar jaki byłby objęty planem to powierzchnia ok. 135 ha, w dużym stopniu zagospodarowanych, gdzie jeszcze przewiduje się powstanie nowych inwestycji. Znajdują się tam też tereny do tej pory nie zainwestowane, stanowiące potencjalne tereny, po które mogą sięgnąć inwestorzy.

 

     Radni rozważali kwestie kosztów nie tylko samego planu, ale także jego wdrożenia czyli wykupu terenu pod drogi i ich realizacje.

 

     Jerzy Komarnicki z Zakładów Chemicznych „Siarkopol” zaapelował do radnych o podjęcie się realizacji tego planu, ważnego także dla ZCh, które zamierzają realizować kolejne inwestycje rozwojowe w swoim zakładzie. Korzystając z okazji poinformował o realizacji projektu budowy farmy fotowoltaicznej o mocy 2 MW na granicy Nowej Dęby i Tarnobrzega, która pozwoli spółce zmniejszyć koszty zużycia energii i uniknąć opłaty przesyłowej.

 

     Dyskusja, która rozwinęła się podczas spotkania dotknęła także tematu inwestycji podejmowanych przez gminę na terenie Parku Przemysłowego Nowa Dęba, a także oczekiwań gminy od ARP, w tym możliwości wybudowania hali produkcyjnej na terenach agencji. Konkretne deklaracje w tej sprawie nie zapadły, ale pomysł ten jest w orbicie zainteresowań władz ARP.
 

UMiG/RL
 

Lista aktualności