Kontrast oraz wielkość czcionki

Kamery Online

Aktualności

Pomoc publiczna na Podkarpaciu w dotychczasowej wysokości?

06-08-2013

Z informacji jakie docierają z Ministerstwa Rozwoju Regionalnego wynika, że od lipca przyszłego roku zmieni się wysokość pomocy publicznej, z jakiej mogą skorzystać podmioty gospodarcze (ulgi, dotacje, zwolnienia podatkowe, gwarancje, subsydia). W części województw wysokość tej pomocy się zmniejszy w stosunku do obecnie obowiązującej. Ta zmiana ma nie dotyczyć województwa podkarpackiego i ma pozostać na poziomie 50% (limit zwiększa się w przypadku małych i średnich przedsiębiorstw).

To dobra wiadomość dla firm, które będą chciały lokować swe inwestycje na Podkarpaciu, bądź rozwijać dotychczasową działalność. W powiązaniu z informacją o przedłużeniu terminu funkcjonowania specjalnych stref ekonomicznych do 2026 r., stwarza to konkurencyjną sytuację nie tylko w odniesieniu do części województw, ale i samych stref. Konkurencyjną oczywiście w odniesieniu do pomocy publicznej.

Ostateczne propozycje w sprawie wysokości pomocy publicznej wypracuje Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, a zatwierdzi je Komisja Europejska.

Wiesław Ordon

Burmistrz

Lista aktualności