Kontrast oraz wielkość czcionki

Kamery Online

Budowa oświetlenia wraz z monitoringiem terenu Zalewu

 

 

Budowa oświetlenia wraz z monitoringiem terenu Zalewu w Nowej Dębie

 

Operacja współfinansowana w ramach działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność" w ramach Priorytetu 4 "Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej”, objętego Programem Operacyjnym "Rybactwo i Morze"

 

 

Wartość ogółem 501 075,32 zł

Wydatki kwalifikowane 501 075,32 zł

Dofinansowanie 200 000,00 zł

Wkład UE 170 000,00 zł

Budżet Państwa 30 000,00 zł

Wkład własny  301 075,32 zł

 

Zakres operacji:

 

Realizacja operacji polega na budowie linii kablowych 0,4kV, latarni oświetleniowych, linii kablowych dla monitoringu miejskiego w Nowej Dębie oraz montaż kamer monitoringu w ilości 5 sztuk. Operacja zostanie zlokalizowana na terenie Zalewu w Nowej Dębie, wyjątek stanowi lokalizacja rejestratora oraz telewizora do podglądu monitoringu, które to urządzenia zostaną zamontowane na terenie basenu krytego w Nowej Dębie przy ulicy Kościuszki 14.