Kontrast oraz wielkość czcionki

Kamery Online

Adaptacja pomieszczeń krytej pływalni w Nowej Dębie

Adaptacja pomieszczeń Krytej Pływalni na cele rekreacyjne

 

 

 

 

Nazwa operacji:

„Adaptacja pomieszczeń Krytej Pływalni na cele rekreacyjne”

 

Cel operacji:

Wsparcie rozwoju miejscowości Nowa Dęba poprzez adaptację pomieszczeń na cele rekreacyjne na terenie Pływalni Krytej.

 

Osiągnięte efekty:

- instalacja klimatyzacji i wentylacji pomieszczeń Krytej Pływalni w Nowej Dębie,

- sala fitness o pow. 93,89 m ² wraz z pomieszczeniami pomocniczymi,

- wyposażenie sali w urządzenia treningowe: wioślarz, rower treningowy, bieżnia elektryczna.

 

Operacja jest realizowana w ramach działania:

„Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.