Kontrast oraz wielkość czcionki

Kamery Online

Przebudowa boiska asfaltowego przy Zespole Placówek Oświatowych

Przebudowa boiska asfaltowego przy Zespole Placówek Oświatowych w Nowej Dębie na boisko wielofunkcyjne

 

 

Operacja realizowana w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020
 
 
Cel operacji: Poprawa warunków życia mieszkańców oraz zaspokajanie potrzeb edukacyjnooświatowych i rekreacyjnych poprzez budowę ogólnodostępnego, wielofunkcyjnego boiska w Nowej Dębie os. Dęba
 
 
Zakres inwestycji obejmuje budowę boiska wielofunkcyjnego o wymiarach 14 x 24 m zawierającego: 
1. boisko do siatkówki, 
2. boisko do koszykówki, 
3. chodnik wokół boiska z kostki brukowej.
 
Dane liczbowe:
Powierzchnia działek inwestycji: 2413 m2
Powierzchnia boiska z nawierzchnią syntetyczną: 336 m2
 
 
Wartości ogółem operacji: 251 381,47 zł
Wkład z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW): 108 521,00 zł