Kontrast oraz wielkość czcionki

Kamery Online

Remont schodów zewnętrznych i tarasu przy SOK w Nowej Dębie

Remont Schodów zewnętrznych i tarasu oraz budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych przy SOK w Nowej Dębie

                                                                          

 

Dofinasowano ze środków Ministra Kultury i dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, uzyskanych z dopłat ustanowionych w grach objętych monopolem państwa, zgodnie z art. 80 ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o gach hazardowych

 

Nazwa zadania: Remont Schodów zewnętrznych i tarasu oraz budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych przy SOK w Nowej Dębie

 

Opis zadania: W ramach zadania przewiduje się przeprowadzenie niezbędnych prac budowlanych mających na celu poprawę dostępności do obiektu kultury, w tym również osób niepełnosprawnych, a poprzez remont tarasu wzbogacenie oferty kulturalnej o wydarzenia organizowane na zewnątrz budynku.

Prace polegać będą na zdemontowaniu wszystkich elementów (schodów, tarasu) i wykonanie nowych, tj:

- wykonanie schodów zewnętrznych z bloków betonowych ułożonych na podbudowie zgodnie z opracowanym projektem,

- wykonanie tarasu z płyt tarasowych, wykonanie murków tarasowych wykończonych tynkiem, fundamentów i odwodnienia tarasu,

- demontaż i dostosowanie balustrad do nowego rozwiązania,

- wykonanie pochylni dla osób niepełnosprawnych w postaci czterech płaszczyzn ruchu i spoczników wykonanych z płyt tarasowych, murków żelbetowych wykończonych tynkiem, balustrad pochylni.

 

Wartość zadania: 250 456,04 zł

Dotacja MKiDN: 137 000,00 zł

Środki własne: 113 456,04 zł

 

 

Celem głównym zadania jest poprawa dostępności do obiektu kultury, prowadzącym szeroką działalność, tj.: artystyczną, muzyczną, teatralną, kabaretową, taneczną i innych sztuk artystycznych.

Cele szczegółowe:

1. Wykonanie niezbędnych prac budowlanych mających na celu stworzenie bezpiecznego i dogodnego wejścia do budynku kultury, gdzie prowadzonych jest wiele w/w zajęć kulturalno-artystycznych funkcjonuje kino, biblioteka publiczna.

2. Remont tarasu przy domu kultury mający na celu wyjście na zewnątrz obiektu z ofertą kulturalną i organizowaniu imprez plenerowych.

3. Budowa pochylni dla osób niepełnosprawnych mających na celu ułatwienie dostęp do obiektu i oferty kulturalnej osobom poruszającym się przede wszystkim na wózkach inwalidzkich.