Kontrast oraz wielkość czcionki

Kamery Online

Remont ul. Leśnej

Remont ulicy Leśnej w Nowej Dębie.

W 2013  roku przebudowana została ulica Leśna w Nowej Dębie. Przebudowa prowadzona była na odcinku o długości 911 m począwszy od granicy pasa drogowego drogi krajowej nr 9. Zakres prac obejmował wykonanie konstrukcji jezdni, przebudowę skrzyżowania z ulicą Mickiewicza, wykonanie remontu zatoki postojowej przed budynkiem PGKiM, wykonanie wyniesionego przejścia dla pieszych, wymianę nawierzchni zjazdów na posesje, remont kanalizacji deszczowej, wykonanie oznakowania pionowego i poziomego oraz montaż barierek zabezpieczających ruch przy Szkole Podstawowej Nr 2 i Przedzkolu Nr 5. 

 

A tak wygląda ulica po przebudowie