Kontrast oraz wielkość czcionki

Kamery Online

Utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego

 

 

UTWORZENIE NOWYCH MIEJSC WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

 

W PRZEDSZKOLU NR 5 IM. MISIA USZATKA W NOWEJ DĘBIE

 

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020

 

Cele projektu: Głównym celem projektu jest utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego dla dzieci w wieku 3 lat z terenu gminy Nowa Dęba i gmin ościennych oraz doposażenie Przedszkola nr 5 w Nowej Dębie w niezbędne sprzęty, meble i zabawki.

 

Planowane efekty: Efektem realizacji projektu będzie utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego oraz utrzymanie och przez okres co najmniej 2 lat od daty zakończenia projektu. Po zakończeniu projektu doposażenie Przedszkola nr 5, w tym zakupione środki trwałe, zostaną w przedszkolu i będą służyć kolejnym grupom dzieci.

 

Wartość projektu: 307 525,00 zł

 

Wkład Funduszy Europejskich: 276 772,00 zł