Kontrast oraz wielkość czcionki

Kamery Online

Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na cele rekreacyjne

Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na cele rekreacyjne poprzez budowę kortów tenisowych

 

 

Nazwa operacji:

„Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na cele rekreacyjne poprzez budowę kortów tenisowych na działce gminnej 235 obr. Nowa Dęba

Cel operacji:

Podniesienie funkcji rekreacyjnych obszaru Gminy Nowa Dęba poprzez budowę ogólnodostępnych niekomercyjnych kortów tenisowych

 

Osiągnięte efekty:

- dwa korty tenisowe, nawierzchni z mączki ceglanej, wymiary 36x18m

- ścianka treningowa szerokości 4m wraz z miejscem treningowym, nawierzchni z mączki ceglanej       wymiary 18x6m

- instalacja oświetlenia obiektu, 10 słupów, 20 opraw LED

- instalacja nawadniająca

- ogrodzenie obiektu, wysokości 4m

 

Operacja jest realizowana w ramach działania:

„Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.