Kontrast oraz wielkość czcionki

Kamery Online

Przebudowa budynku przy ul. Kościuszki 110

PRZEBUDOWA WIELORODZINNEGO BUDYNKU MIESZKALNEGO PRZY UL. KOŚCIUSZKI 110 W NOWEJ DĘBIE, W TYM ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY
 
W ramach zadania w pomieszczeniach Środowiskowego Domu Samopomocy wykonano wymianę grzejników centralnego ogrzewania, wymianę opraw oświetleniowych, wymianę stolarki wewnętrznej, roboty wykończeniowe, pochylnię dla osób niepełnosprawnych.
 
Wartość zadania: 121 102,74 zł, w tym dofinasowanie ze środków rezerwy celowej budżetu państwa 94 037,84 zł.