Kontrast oraz wielkość czcionki

Kamery Online

Nabór do projektu

Instalacja fotowoltaiczna i powietrzna pompa ciepła dla twojego domu - dodatkowy nabór

12-05-2018

Burmistrz Miasta i Gminy Nowa Dęba informuje, o dodatkowym uzupełniającym naborze wniosków dotyczących dofinansowania do projektu parasolowego na rozwój OZE w Gminie Nowa Dęba, w zakresie:

 

- 5 szt. instalacji fotowoltaicznych o mocy min.3kW  (produktywność ok. 2700 kWh/rok)

 

- 1 szt. powietrznej pompy ciepła o mocy min. 5,3kWc + zasobnik ciepłej wody użytkowej min.200L

 

- 1 szt. powietrznej pompy ciepła o mocy min. 5,3kWc + zasobnik ciepłej wody użytkowej min.300L

 

Zgłoszenia gospodarstw domowych do projektu zgodnie z Regulaminem naboru trwają od 14 do 30 maja 2018r., a dokumenty należy składać  w Urzędzie Miasta i Gminy Nowa Dęba w  Biurze Obsługi Klienta (parter, obok głównego wejścia) w godzinach pracy Urzędu.

 

Szczegółowe informacje zawiera zamieszczony poniżej Regulamin naboru.

 

Dodatkowe  informacje dotyczące naboru wniosków od mieszkańców można uzyskać osobiście w Urzędzie w Referacie Rozwoju Lokalnego i Środków Pomocowych w pokoju 302 pod nr telefonu 15 846 26 71 wew. 302, w godzinach pracy Urzędu.

 

Projekt realizowany byłby w ramach Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014-2020, działanie 3.1. Rozwój OZE, oś priorytetowa III. Czysta energia,  Regionalnego

 

Lista aktualności