Kontrast oraz wielkość czcionki

Kamery Online

Nabór do projektu

Ostatnia instalacja OZE - Powietrzna pompa ciepła

31-07-2018

Prąd dla Twojego domu – dodatkowa rekrutacja w zakresie powietrznej pompy ciepła

 

 

Burmistrz Miasta i Gminy Nowa Dęba informuje, o dodatkowym uzupełniającym naborze wniosków dotyczących dofinansowania do projektu parasolowego na rozwój OZE w Gminie Nowa Dęba, w zakresie:

 

- 1 szt. instalacji powietrznej pompy ciepła o mocy min.5,3 kW    

 

 

LEGENDA
1 - Zasobnik ciepłej wody użytkowej 200L izolowany, ze stali nierdzewnej, z wbudowanym termometrem i manometrem, o ciśnieniu do 0,6MPa, z wężownicą freonową 1,2m² i wężownicą 0,67m² ze stali nierdzewnej dla dodatkowego źródła ciepła
2 - Linia freonowa ∅6,35mm
3 - Linia freonowa ∅12,70mm
4 - Zawór odcinający DN20mm
5 - Zawór zwrotny DN 20mm 
6 - Zawór trójdrogowy termostatyczny - mieszający
7 - Zawór spustowy DN 20mm
8 - Zawór bezpieczeństwa 6Bar
9 - Naczynie wzbiorcze 18L
11 - Grzałka elektryczna 2kW, DN 32mm
12 - Jednostka zewnętrzna SPLIT, Qg=6,9kW
13 - Panel sterowania z wyświetlaczem
14 - Króciec zasilający wężownicę ewentualnego drugiego źródła grzania
15 - Króciec powrotny wężownicę ewentualnego drugiego źródła grzania
16 - Czujnik temperatury

 

 

Zgłoszenia gospodarstw domowych do projektu zgodnie z Regulaminem naboru trwają od dnia 31 lipca do 17 sierpnia 2018r., a dokumenty należy składać  w Urzędzie Miasta i Gminy Nowa Dęba w  Biurze Obsługi Klienta (parter, obok głównego wejścia) w godzinach pracy Urzędu.

 

Szczegółowe informacje zawiera zamieszczony poniżej Regulamin naboru.

 

Dodatkowe  informacje dotyczące naboru wniosków od mieszkańców można uzyskać osobiście w Urzędzie w Referacie Rozwoju Lokalnego i Środków Pomocowych w pokoju 302 pod nr telefonu 15 846 26 71 wew. 302, w godzinach pracy Urzędu.

 

 

Projekt realizowany byłby w ramach Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014-2020, działanie 3.1. Rozwój OZE, oś priorytetowa III. Czysta energia.

 

 

 

 

Lista aktualności