Kontrast oraz wielkość czcionki

Kamery Online

Nabór do projektu

Ostatnie instalacje OZE - Powietrzne pompy ciepła

08-05-2019

Burmistrz Miasta i Gminy Nowa Dęba informuje, o dodatkowym uzupełniającym naborze wniosków dotyczących dofinansowania do projektu parasolowego na rozwój OZE w Gminie Nowa Dęba, w zakresie:

 

- 2 szt. instalacji powietrznej pompy ciepła o mocy min. 5,3kWc + zasobnik ciepłej wody użytkowej min.200L

 

Zgłoszenia gospodarstw domowych do projektu zgodnie z Regulaminem naboru trwają od dnia 8 maja do 24 maja 2019 r., a dokumenty należy składać  w Urzędzie Miasta i Gminy Nowa Dęba w  Biurze Obsługi Klienta (parter, obok głównego wejścia) w godzinach pracy Urzędu.

 

Szczegółowe informacje zawiera zamieszczony poniżej Regulamin naboru.

 

Dodatkowe  informacje dotyczące naboru wniosków od mieszkańców można uzyskać osobiście w Urzędzie w Referacie Rozwoju Lokalnego i Środków Pomocowych w pokoju 302 pod nr telefonu 15 846 26 71 wew. 302, w godzinach pracy Urzędu.

 

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014-2020, działanie 3.1. Rozwój OZE, oś priorytetowa III. Czysta energia.

 

 

Lista aktualności