Kontrast oraz wielkość czcionki

Kamery Online

Realizacja

Gmina Nowa Dęba z dofinansowaniem do istalacji OZE

31-08-2017

29 sierpnia 2017r. Zarząd Województwa Podkarpackiego, jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, zatwierdził listę rankingową w ramach działania 3.1 Rozwój OZE – projekty parasolowe, na której znalazł się złożony w przez Gminę Nowa Dęba łącznie z Gminami z powiatu tarnobrzeskiego i lubaczowskiego, w dniu 2 marca 2017 roku, wniosek o dofinansowanie projektu pn.  „Rozwój odnawialnych źródeł energii na terenie gmin: Baranów Sandomierski, Gorzyce, Horyniec-Zdrój, Lubaczów, miast Lubaczów, Narol, Nowa Dęba”

 

Wniosek ten był jednym z 69 wniosków złożonych z terenu całego województwa podkarpackiego, zaznaczyć należy, iż jedynie 14 spośród złożonych wniosków otrzymało dofinansowanie przedmiotowych instalacji z Odnawialnych Źródeł Energii.

 

Współny wniosek gmin zakłada wykonanie 1116 różnych instalacji  wykorzystujących odnawialne źródła energii dla 940 gospodarstw domowych na łączną wartość projektu 15 550 871,25 zł brutto.

 

Wartość projektu do zrealizowania na terenie gminy Nowa Dęba wynosi 2 690 416,95 zł brutto  i obejmuje 172 gospodarstw domowych gdzie zostanie zainstalowanych 188 odnawialnych źródeł energii.

 

W związku z tym w najbliższym czasie do mieszkańców, którzy zostali zakwalifikowani do projektu, wysyłane zostaną informacje o kolejnych niezbędnych działaniach, w tym podpisanie stosownych umów. Konieczne jest to do ogłoszenia i przeprowadzenia postępowania na wyłonienie wykonawcy do montażu przewidzianych w projekcie urządzeń. Planowany termin rozpoczęcia montażu instalacji w ramach projektu to początek 2018 roku.

 

Więcej szczegółów na stronie:

http://www.rpo.podkarpackie.pl/index.php/wyniki-naborow-wnioskow/1250-3-1-rozwoj-oze-projekty-parasolowe-nabor-nr-rppk-03-01-00-iz-00-18-001-16

Lista aktualności