Kontrast oraz wielkość czcionki

Kamery Online

Realizacja

Montaż kolektorów fotowoltaicznych w Gminie Nowa Dęba

29-06-2018

Informujemy, że od dnia 2.07.2018 r. rozpoczną się prace montażowe paneli fotowoltaicznych na terenie Gminy Nowa Dęba.


Podwykonawcą montażu paneli, których producentem jest firma ML System S.A. dla obszaru naszej Gminy została firma:


FREE-ENERGY Marcin Piska, adres miejsca wykonywania działalności: 33-156 Łękawica 390,

 

W ramach podpisanej umowy podwykonawca montażu paneli fotowoltaicznych zobowiązany jest do następujących czynności:
1) montaż modułów fotowoltaicznych wraz z konstrukcją wsporczą, 
2) montaż inwerterów, 
3) wykonanie instalacji elektrycznej wraz z automatyką zapewniającą dostosowanie parametrów produkowanej energii do wymogów pracy z siecią PGE Dystrybucja S.A., 
4) połączenie instalacji z uziomem (jeżeli istnieje), 
5) wykonanie zabezpieczeń przeciwporażeniowych i przepięciowych instalacji, 
6) dokonanie przez Wykonawcę wszelkich, wymaganych zgodnie z dokumentacją techniczną stanowiącą załącznik nr 8 do SIWZ, prób, sprawdzeń, pomiarów, badań, ekspertyz, regulacji i rozruchu wybudowanych instalacji fotowoltaicznych, 
7) instruktaż Użytkowników potwierdzony protokołem, 
8) uzupełnienie ewentualnych ubytków ścian, stropów (przywrócenie do stanu pierwotnego), 
9) inne elementy ujęte w załączniku nr 8 do SIWZ (dokumentacja techniczna),
10) serwis uszkodzonych instalacji,
11) reakcje serwisu w zadeklarowanym czasie.

 

Wykonawca zadania tj. firma ML System S.A. przekazuje podwykonawcy w ramach wiążącej strony umowy materiały i urządzenie niezbędne do realizacji ww. zadania tj.

1) Konstrukcję do montażu modułów z elementami mocującymi,
2) Moduły fotowoltaiczne bez okablowania
3) Inwertery fotowoltaiczne.

Wykonawcy przed montażem instalacji OZE mają obowiązek poinformować Państwa o dokładnym terminie montażu co najmniej 2 dni przed wejściem na budynek.


Przypominamy, że warunkiem przystąpienia do montażu urządzeń na danej nieruchomości jest dokonanie wpłaty określonej w aneksie.

Zadanie realizowane jest w ramach projektu współfinansowanego ze środków UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 3. Czysta Energia, Działanie 3.1. Rozwój OZE pn.: „Rozwój odnawialnych źródeł energii na terenie gmin: Baranów Sandomierski, Gorzyce, Horyniec-Zdrój, Lubaczów, miasto Lubaczów, Narol, Nowa Dęba” .

 

W razie jakichkolwiek pytań prosimy kontaktować się z pracownikami Urzędu Miasta i Gminy nowa Dęba nr tel. (15) 846 26 71 wew. 302

 

RL/SB

Lista aktualności