Kontrast oraz wielkość czcionki

Kamery Online

Dlaczego warto u nas inwestować

DLACZEGO WARTO INWESTOWAĆ NA TERENIE GMINY NOWA DĘBA

   Gmina Nowa Dęba to szczególne miejsce na geograficznej, ale także i gospodarczej mapie Polski. Kto do niej zawita, zauważy, jak wiele zalet kryje ta nasza mała kraina. Pięknie położona pośród lasów Puszczy Sandomierskiej, z dostępem do wody w nowodębskim Zalewie i baśniowych stawach Budy Stalowskiej, dobrze skomunikowana z głównymi szlakami komunikacyjnymi regionu (A4, lotnisko w Jasionce, żelazny szlak Rzeszów - Tarnobrzeg).

Wyróżnikiem Nowej Dęby jest nie tylko łatwy dostęp do pięknej przyrody, ale także do wszelkich usług ważnych dla naszych mieszkańców oraz przyjezdnych, które decydują o jakości życia. A życie kulturalne i nasz dom kultury budzą podziw w bliższym i dalszym otoczeniu. Małe arcydzieła sztuki zobaczycie zaś w pierwszym na świecie Muzeum Bombki Choinkowej. No i zjeść możecie w nowodębskich restauracjach karpia królewskiego, jakiego nie podają gdzie indziej, a na festynie ludowym pojawi się proziak, tylko u Lasowiaków serwowany. Euforię wywoła u Was udział w Militariadzie - imprezie mocnych wrażeń.

   Optymizmem zarażają nasi przedsiębiorcy, którzy widzą w gminie Nowa Dęba dobre warunki do prowadzenia biznesu. Podstawy rozwoju gospodarczego tworzył kiedyś COP, dziś starają się kontynuować to dzieło ludzie z pasją i głęboko zakorzenionym etosem pracy.

 

Położenie Gminy

Nowa Dęba położona jest w południowo - wschodniej Polsce, w rozwidleniu rzek Wisły i Sanu, w północno - zachodnim obszarze województwa podkarpackiego, na terenie powiatu tarnobrzeskiego. Od północy graniczy z miastem Tarnobrzeg, od wschodu z gminą Grębów, od południa z gminą Majdan Królewski, od zachodu z gminą Baranów Sandomierski. Powierzchnia miasta i gminy wynosi łącznie 142 km2, w tym 16 km2 zajmuje miasto i 126 km2 sołectwa.

Miasto przecina droga krajowa Nr 9 Warszawa - Rzeszów. Nowa Dęba jest drugim co do wielkości miastem powiatu, a jej położenie daje możliwość szybkiego dojazdu do wszystkich ważniejszych miast województwa. Układ komunikacyjny powiązany jest bezpośrednio z autostradami A2 i A4 oraz Via Carpatia. Przez teren gminy przebiegają także 3 drogi powiatowe. Zlokalizowane tu są linie kolejowe jednotorowe Ocice - Nowa Dęba - Rzeszów, Chmielów - Staszów - Kielce i Rozwadów - Chmielów - Dębica, a ponadto Linia Hutnicza Szerokotorowa. Do najbliższego lotniska pasażerskiego (Rzeszów - Jasionka) jest 48 km.

 

Infrastruktura

Gmina Nowa Dęba posiada infrastrukturę społeczną, która w znacznym stopniu zaspokaja potrzeby mieszkańców. W zakresie edukacji na terenie gminy działają żłobki, przedszkola, szkoły podstawowe, szkoły średnie, świetlica szkolna oraz Zespoły Wychowania Przedszkolnego. W ich sąsiedztwie znajdują się boiska i hale sportowe, które pozwalają utrzymać sprawność fizyczną oraz są pomocne w zagospodarowaniu czasu wolnego dzieci i młodzieży. W Nowej Dębie jest także pełnowymiarowy stadion lekkoatletyczny oraz dwa baseny - kryty i otwarty. Ze wsparciem dla osób potrzebujących spieszą pracownicy Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Domu Pomocy Społecznej i Środowiskowego Domu Samopomocy (m.in. z bogatą ofertą zajęć terapeutycznych oraz „pokojem doświadczeń świata"). W Nowej Dębie swoją siedzibę ma także Szpital Powiatowy z oddziałami chirurgii ogólnej, ginekologiczno-położniczym, neonatologicznym, chorób wewnętrznych i chorób płuc, pediatrycznym, rehabilitacyjnym i psychiatrycznym.

 

Przedsiębiorczość

W 1997 roku powstała Tarnobrzeska Specjalna Strefa Ekonomiczna EURO-PARK WISŁOSAN. Umożliwiła ściągnięcie inwestorów i przełamanie monokultury przemysłowej. Obecnie, na terenie Gminy, zajmuje powierzchnię w dwóch podstrefach - Nowa Dęba i Chmielów. Działalność w strefie prowadzi wiele znanych firm, m.in. Zakłady Metalowe DEZAMET S.A. - z głównym profilem produkcją wojskową, Pilkington Automotive Poland - jeden z największych producentów szyb samochodowych czy Polpharma, produkująca leki i suplementy. Gmina Nowa Dęba jest otwarta na przedsiębiorców i wspiera działalność zarówno dużych, jak i małych firm, traktując każdego jako partnera w rozwoju gospodarczym gminy. Każdy przedsiębiorca, duży, średni czy też mała firma może liczyć na profesjonalną obsługę, czytelne i dopracowane procedury.

Potencjalni inwestorzy znajdą tu pełną infrastrukturę techniczną: sieć wodociągów, energii elektrycznej, gazociągi, kanalizację i oczyszczalnię ścieków. Strefa jest także w zasięgu szybkiej sieci teletechnicznej. Lokalizacja podstrefy zapewnia dobre warunki logistyczne dla transportu samochodowego i kolejowego, gdyż znajduje się ona w bezpośrednim otoczeniu drogi krajowej Rzeszów - Warszawa, w pobliżu autostrady A4 i dysponuje dobrze rozbudowanym systemem dróg wewnętrznych. W mieście i gminie Nowa Dęba, poza strefą ekonomiczną, działa ponad 800 podmiotów gospodarczych. Dobre warunki inwestowania, nieskażona przyroda, aktywność i pracowitość mieszkańców to podstawowe atuty Nowej Dęby. Nie dziwi więc fakt, że przyciąga kolejnych przedsiębiorców.

 

Aktywność społeczna

Na terenie miasta i gminy Nowa Dęba działa ponad 30 organizacji pozarządowych, które aktywnie włączają się w życie kulturalne mieszkańców. Są wśród nich m.in. zespoły ludowe, stowarzyszenia kultywujące tradycje, organizacje kluby sportowe, organizacje skupiające emerytów rencistów, Ochotnicze Straże Pożarne, harcerze, strzelcy tp. Powołana została Rada Seniorów Miasta i Gminy Nowa Dęba która ma na celu m.in. zapewnienie uczestnictwa w procesie podejmowania decyzji, które bezpośrednio ich dotyczą oraz dbanie o interesy seniorów wobec instytucji samorządowych oraz organizacji pozarządowych. Liczne kluby sportowe, również dzięki wsparciu z budżetu gminy, zapewniają mieszkańcom możliwość rozwijania swoich umiejętności oraz udziału w turniejach i wydarzeniach sportowych na wszystkich szczeblach. Mieszkańcy miasta i gminy inicjują oraz biorą udział w akcjach pomocy dla potrzebujących nie tylko z terenu gminy, ale także dla Polaków na Ukrainie. Aktywność mieszkańców jest wspierana przez samorząd. Gmina Nowa Dęba dofinansowuje i wspiera organizacyjnie kluby sportowe, działania rekreacyjne oraz projekty angażujące dzieci i osoby starsze.

 

Kultura, rekreacja i wypoczynek

Reprezentacyjno-kulturalnym centrum miasta stały się zrewitalizowane planty miejskie, a ich dotychczasową funkcję wypoczynkową przejął Park Miejski. Alejki spacerowe, rozbudowany plac zabaw, mini skate-park oraz boisko do koszykówki dają mieszkańcom możliwość odpoczynku w środku miasta. Nowodębski zalew stał się miejscem spacerów, spotkań towarzyskich przy ognisku czy uprawiania nordic walking, joggingu, fitnessu czy kulturystyki. Swoje miejsce odnajdą tutaj także miłośnicy sportów wodnych oraz wędkarze. Dzięki edukacyjnym ścieżkom tematycznym jest także doskonałym miejscem do organizacji zajęć na świeżym powietrzu. Infrastruktura, którą dysponuje Samorządowy Ośrodek Sportu i Rekreacji stwarza mieszkańcom oraz przyjezdnym dogodne warunki do odpoczynku i aktywności fizycznej. Funkcjonujące w mieście hotele zapewniają dobrą bazę noclegową i żywieniową dla przybywających gości. Nowa Dęba jest atrakcyjnym i urokliwym miasteczkiem, otwartym dla turystów i przedsiębiorców.

Gminną instytucją odpowiedzialną w głównej mierze za sferę kulturalną jest Samorządowy Ośrodek Kultury w Nowej Dębie, który każdego roku organizuje wiele imprez i wydarzeń kulturalnych. Są wśród nich m.in. prezentacje zespołów folklorystycznych pt. „Mieć jak rzeka swoje źródło". Dni Kultury Lasowiackiej i Piknik Cygański w Cyganach, prezentacje zespołów obrzędowych „Cztery Pory Roku", koncerty w ramach festiwalu Margaritae Barocci, wystawy artystyczne, czwartkowe spotkania historyczne czy promocje pozycji wydawniczych. Oprócz tego nowodębski SOK (także w swoich czterech filiach: w Rozalinie, w Tarnowskiej Woli, w Cyganach i w Chmielowie) wspiera rozwój intelektualny mieszkańców w każdym wieku poprzez możliwość rozwijania pasji (młode zespoły muzyczne mogą tutaj nagrywać płyty) i organizację różnych zajęć, m.in. plastycznych, teatralnych, modelarskich, fotograficznych czy tanecznych (Szkoły Tańca, Zespół Pieśni i Tańca „Dębianie", Mażoretki „Diament"). Oprócz SOK kulturę oraz lokalne tradycje i zwyczaje propagują liczne organizacje i stowarzyszenia, m.in. Nowodębskie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne, które każdego roku wydaje „Zeszyty historyczne",

Co roku na terenie miasta i gminy Nowa Dęba odbywają się imprezy kulturalne i sportowe, które przyciągają rzesze uczestników. Flagową imprezą Nowej Dęby jest „Militariada". Od 2009 roku w każdy trzeci weekend czerwca Nowa Dęba zamienia się w muzyczno-militarny poligon. „Militariada" to dwa dni pełne wrażeń dzięki widowiskowym rekonstrukcjom historycznym, pokazom wyszkolenia wojsk, możliwości zobaczenia ciężkiego sprzętu oraz pasjonatom historii i militariów, którzy licznie przybywają do Nowej Dęby. „Militariada" to także koncerty gwiazd i muzyczna uczta dla tysięcy uczestników przybywających z całej południowo- wschodniej Polski. To jedyna impreza militarna w regionie o ogólnopolskim zasięgu, która wpisała się w regionalny kalendarz ciekawych wydarzeń. Co roku w Chmielowie organizowany jest Festiwal Orkiestr Dętych, który jest swego rodzaju przeglądem orkiestr z całego regionu. Gminę reprezentuje Orkiestra Dęta Miasta i Gminy Nowa Dęba oraz Młodzieżowa Orkiestra Dęta z Chmielowa. Wśród imprez sportowych, które odbywają się co roku na terenie gminy Nowa Dęba należy wymienić m.in. „Biegi uliczne", Puchar Polski OFF-ROAD, wyścigi rowerowe XC MTB Nowa Dęba oraz zawody motorowe Moto Cross Quad. Cykliczną imprezą z historią w tle jest Rajd rowerowy „Burza", organizowany co roku pod koniec sierpnia przez Samorządowy Ośrodek Sportu i Rekreacji.

 

Nowy wizerunek gminy

W ostatnich latach Gmina Nowa Dęba postawiła na zmianę swojego wizerunku. W ramach rewitalizacji COP-owskie miasteczko zmieniło się w miejsce niezwykle atrakcyjne dla turystów, mieszkańców i partnerów biznesowych. Wyremontowanie Samorządowego Ośrodka Kultury pozwoliło na wprowadzenie szerokiej gamy zajęć kulturalnych i artystycznych. Mieszkańcy mają do wyboru ponad 50 różnego rodzaju zajęć warsztatowych i kółek zainteresowań, realizowanych zarówno w mieście, jak i wiejskich centrach aktywności. Nowodębskie kino „Metalowiec" nie pozostaje w tyle z nowościami filmowymi, także w technologii 3D.

Miasto i wioski zyskały kilometry dróg asfaltowych. Bezpieczeństwo mieszkańców poprawiły kilometry chodników i ścieżek rowerowych, a dziesiątki nowych miejsc parkingowych zapewniają możliwość parkowania samochodów zarówno mieszkańcom jak i przyjezdnym. Wizytówką Nowej Dęby stał się nowy Dworzec autobusowy, a jego nowoczesny wygląd przyciąga wzrok. Sołectwa zyskały place zabaw dla dzieci oraz lokalne centra aktywności i kultury. Bez przesady można rzec, że zmieniło się oblicze miasta i naszych wsi.

 

Potencjał turystyczny

Gmina Nowa Dęba położona jest na pozostałościach Puszczy Sandomierskiej. Posiada niezwykłe pod względem przyrodniczym i krajobrazowym obszary (objęte ochroną w ramach programu NATURA 2000), a duże zasoby wód powierzchniowych stanowią siedliska rzadkich okazów fauny i flory, co powoduje, że jest niewątpliwie dużą atrakcją turystyczną. Około 700 ha śródleśnych stawów, mokradeł i podmokłych łąk w Budzie Stalowskiej wraz z otaczającymi je lasami na terenie Nadleśnictwa Nowa Dęba tworzy niepowtarzalną awiofaunę. Na terenie stawów występuje około 177 gatunków ptaków. Wiele z nich to gatunki bardzo rzadko występujące na terenie Polski, m.in. orzeł bielik, czapla purpurowa czy kormoran. Nadleśnictwo Nowa Dęba udostępnia także ścieżki dydaktyczne „Rozalin" i „Berówka", które leżą na Przyrodniczym Szlaku Puszczy Sandomierskiej i prowadzą przez drzewostany sosnowo-dębowe oraz teren stawów hodowlanych. Bogactwo przyrodnicze gminy Nowa Dęba jest źródłem inspiracji dla działalności agroturystycznej. Prym wiedzie tutaj Alfredówka („Dobre Miejsce") i Buda Stalowska („Basiówka"), które leżą na idealnych terenach do obserwacji zwierząt. To tutaj powstają unikatowe zdjęcia jeleni podczas rykowiska. Przy odrobinie szczęścia można także spotkać łosia i wilka. Swoje miejsce odnajdą tutaj także miłośnicy sportów wodnych oraz wędkarze. Dzięki edukacyjnym ścieżkom tematycznym jest także doskonałym miejscem do organizacji zajęć na świeżym powietrzu. Funkcjonujące w mieście hotele zapewniają dobrą bazę noclegową i żywieniową dla przybywających gości. Nowa Dęba jest atrakcyjnym i urokliwym miasteczkiem, otwartym dla turystów i przedsiębiorców.

    Na terenie Nowej Dęby z powodzeniem można odnaleźć budynki i obiekty, które jako pierwsze zostały zbudowane na potrzeby Wytwórni Amunicji nr 3 i jej pracowników. Jeszcze przed wybuchem II wojny światowej powstało osiedle mieszkaniowe. Pojawiły się bloki robotnicze na ulicy Mickiewicza, osiedle bliźniaczych domków dla majstrów na dzisiejszej ulicy Leśnej, wille kierownicze oraz bloki dla inżynierów i urzędników w obecnym centrum miasta. W tym czasie zbudowano także szpital, szkołę, hotel, kasyno, basen ze skocznią oraz willę w stylu art deco dla kierownika Wytwórni - ppłk. Jana Szypowskiego. Wszystkie budynki nawiązywały swoim wyglądem do najlepszych wzorców modernistycznych. Na terenie Wytwórni Amunicji nr 3 wybudowano wieżę ciśnień, elektrownię, magazyny, narzędziownię (będącą „perełką" architektury industrialnej z okresu budowy COP), zakład remontowy, budynki działu produkcyjnego oraz straży pożarnej. Przedwojenne, w pełni funkcjonalne założenie, które było zaczątkiem późniejszego miasta Nowa Dęba, może być odkrywane na nowo zarówno przez turystów jak i mieszkańców.

Na terenie Gminy warto jeszcze odwiedzić:

  • Muzeum Bombki Choinkowej – pierwsze takie muzeum na świecie, założone w 2012 roku od lat zajmuje się produkcją ręcznie malowanych ozdób choinkowych. W muzeum można podziwiać setki unikatowych eksponatów z różnych krajów i epok.
  • Dworek zwany Belwederem w Chmielowie – murowany dwór, wzniesiony pod koniec XIX wieku. Obecnie obiekt gastronomiczno-hotelarski „Różany puzel”.
  • Cmentarz żołnierzy poległych w I wojnie światowej – odnowiona w latach 2008-2012 nekropolia w Chmielowie. Zawiera bezimienne szczątki 90 żołnierzy armii austro-węgierskiej.
  • Dworek myśliwski hrabiego Tarnowskiego w Budzie Stalowskiej – zbudowany w 1906 roku służył m.in. administracji lasów hrabiego.