Kontrast oraz wielkość czcionki

Kamery Online

Tereny inwestycyjne

Zakłady Metalowe DEZAMET S.A.

   

1.     POŁOŻENIE
1.1   Nazwa działki lub Nr
 161/33, 161/78, 161/48
1.2   Miejscowość
 Nowa Dęba
 
2.     POWIERZCHNIA DZIAŁKI
2.1.        Maksymalny obszar dostępny
        w jednym kawałku (ha)
 25, 4013 ha
2.2.        Liczba, oznaczenie oraz powierzchnia poszczególnych działek           
 161/33 - 1,9636 ha
161/78 - 1,0033 ha
161/48 - 25,4013 ha
2.3.        Możliwość powiększenia
        terenu (krótki opis)
 Istnieje możliwość wydzielenia kolejnych działek i pow. - 1-5 ha wg potrzeb inwestora (tereny leśne) oraz wydzielenie terenu bocznicy kolejowej
 
 3.    CENA / PRICE
3.1.        Proponowana cena (PLN/m²)
 
 
4.     INFORMACJE O NIERUCHOMOŚCI
4.1.        Właściciel(e)
 Skarb Państwa - w użytkowaniu wieczystym ZM DEZAMET S.A.
4.2.        Plan zagospodarowania     przestrzennego: TAK / NIE
 NIE
4.3.        Przewidywana data przyjęcia planu zagospodarowania przestrzennego w przypadku jego braku
 brak danych
4.4.        Przeznaczenie terenu
 brak Miejscowego Planu Zagospodarowania Terenu
 
5.     CHARAKTERYSTYKA DZIAŁKI
5.1.        Klasyfikacja gruntów wraz z
         powierzchnią [ha]
 Tereny leśne - wg pkt 2.2.
5.2.        Konieczność odrolnienia gruntu –
 TAK / NIE; koszt odrolnienia, jeśli tak
 Nie
5.3.        Odlesienie gruntu – TAK / NIE;
koszt odlesienia, jeśli tak
 Tak - szacowany koszt odlesienia ok. 2,0 mln zł
5.4.        Różnice poziomów terenu
 max. 3,7 m
5.5.        Obecne użytkowanie
 tereny leśne w granicach DEZAMET S.A.
5.6.        Zanieczyszczenie wód      powierzchniowych i gruntowych – TAK / NIE; krótki opis, jeśli tak
 brak udokumentowania
5.7.        Odpady znajdujące się na terenie – TAK / NIE; krótki opis, jeśli tak
 gruz budowlany - dz.ew. 161/48
5.8.        Poziom wód podziemnych (m)
 158 n.p.m.
5.9.        Ryzyko wystąpienia podtopień oraz obsunięć ziemi – TAK / NIE
 nie
5.10.     Przeszkody podziemne (np.
          rurociągi) – TAK / NIE               
 tak
5.11.     Przeszkody występujące na powierzchni terenu (np. linie energetyczne, drogi przechodzące przez teren, zbiorniki i cieki wodne, kanały, obiekty pod ochroną) – TAK / NIE
 nie
5.12.     Istniejące ograniczenia ekologiczne – TAK / NIE; krótki opis, jeśli tak
 nie
5.13.     Budynki / inne budowle – TAK / NIE; krótki opis, jeśli tak
Nieużytkowany budynek przemysłowy, jednokondygnacyjny, murowany w b. złym stanie technicznym - dz.ew. 161/48.
Budynki magazynowe jednokondygnacyjne, murowane - dz. ew. 161/33
 
6.     OGRANICZENIA BUDOWLANE
6.1.        Procent dopuszczalnej zabudowy
 brak danych
6.2.        Ograniczenia wysokości
        budynków (m)
 brak danych
6.3.        Strefa buforowa (m)
 brak danych
6.4.        Inne, jeśli występują
 brak danych
 
7.     POŁOŻENIE KOMUNIKACYJNE
7.1.        Rodzaj, szerokość i wytrzymałość drogi
        dojazdowej
Droga brukowa - 4 m - dz.ew. 161/48
Wewnętrzna droga asfaltowa - 7 m - dz.ew. 161/78
 Wewnętrzna droga asfaltowa - 6,5 m - dz.ew. 161/33
7.2.        Najbliższa autostrada (km)
 -
7.3.        Najbliższa droga krajowa (km)
 1,5 km
7.4.        Najbliższa linia kolejowa (km)
 0,75 km
7.5.        Najbliższa bocznica kolejowa (km)
 Teren TSSE Podstrefa Nowa Dęba - max. 1,0 km
7.6.        Najbliższe lotnisko międzynarodowe (km)
 Rzeszów - 52 km
7.7.        Najbliższe miasto wojewódzkie (km)
 
 Rzeszów - 52 km
7.8.        Odległość od Warszawy (km)
 250 km
7.9.        Najbliższe przejście graniczne (km)
 Barwinek (Słowacja)- 142 km; Medyka (Ukraina) - 140 km
 
8.     INFRASTRUKTURA
8.1.        Elektryczność – TAK / NIE
 tak
-         odległość od przyłącza do granicy działki (m)
 -
-         koszt doprowadzenia energii
 -
-         napięcie (kV)
 0,230,4,0
-         dostępna moc (MW)
 brak danych
8.2.        Gaz – TAK / NIE
 nie
-         odległość od przyłącza do granicy działki (m)
 500 m - dz. ew. 161/48
36 m - dz.ew.161/78
-         koszt doprowadzenia gazu
 -
-         wartość kaloryczna (MJ/Nm3)
 gaz ziemny wysokometanowy G50
-         średnica rury (mm)
 100 mm - dz.ew. 161/48, dz. ew. 161/78
-         dostępna objętość (Nm3/h)
 średnie ciśnienie
8.3.        Woda – TAK / NIE
 tak - dz.ew. 161/33, 161/48
-         odległość od przyłącza do granicy działki (m)
 10 m - dz.ew. 161/78
-         koszt doprowadzenia wody
 -
-         dostępna objętość (m3/24h)
 p=4 bar
8.4.    Kanalizacja – TAK / NIE
 tak
-         odległość od przyłącza do granicy działki (m)
 -
-         koszt doprowadzenia kanalizacji
 -
-         dostępna objętość (m3/24h)
 -
-         ograniczenie zrzutu ścieków (krótki opis)
 -
8.5.    Odprowadzenie wód deszczowych – TAK / NIE; krótki opis
 tak - dz.ew. 161/48, dz.ew. 161/78
nie- dz.ew. 161/33
8.6.    Oczyszczalnia – TAK / NIE; krótki opis
 tak - oczyszczalnia ścieków przemysłowo-deszczowych DEZAMET S.A., Miejska oczyszczalania ścieków sanitarnych
8.7.    Telefon – TAK / NIE
 tak
-         odległość od przyłącza do granicy działki (m)
 -
-         koszt doprowadzenia linii
-
-         liczba linii analogowych
-
-         liczba linii ISDN
-
8.8. Internet – TAK / NIE
 nie
- przepustowość łącza
 -
 
9.     OSOBA DO KONTAKTU
9.1.   Imię i nazwisko
 Jadwiga Musiał
9.2.     Stanowisko
 Kierownik Działu Infrastruktury
9.3.     Numer telefonu
 15 845 11 51
9.4.        E-mail
 

 

Lista aktualności