Kontrast oraz wielkość czcionki

Kamery Online

Tereny inwestycyjne

Zakłady Metalowe DEZAMET S.A. działka 161/48

28-04-2015

   1.     POŁOŻENIE

1.1   Nazwa działki lub Nr

 161/48

1.2   Miejscowość

 Nowa Dęba

2.     POWIERZCHNIA DZIAŁKI

2.1.        Maksymalny obszar dostępny
 w jednym kawałku (ha)

254013 m2

2.2.        Liczba, oznaczenie oraz powierzchnia poszczególnych działek           

161/48 - 25,4013 ha

Dr – 6958 m2

W- 1260 m2

Ba – 6742 m2

LSV – 237854 m2

Lz – 1199 m2

2.3.        Możliwość powiększenia   terenu

 Istnieje możliwość wydzielenia kolejnych działek i pow. - 1-5 ha wg potrzeb inwestora (tereny leśne) oraz wydzielenie terenu bocznicy kolejowej

3.     INFORMACJE O NIERUCHOMOŚCI

3.1.        Właściciel(e)

Skarb Państwa - w użytkowaniu wieczystym
ZM DEZAMET S.A.

ul. Szypowskiego 1

39-460 Nowa Dęba

 3.2.  Plan zagospodarowania     przestrzennego: TAK / NIE

 NIE

3.3.        Przewidywana data przyjęcia planu zagospodarowania przestrzennego w przypadku jego braku

 brak danych

3.4.   Przeznaczenie terenu

 brak Miejscowego Planu Zagospodarowania Terenu

4.     CHARAKTERYSTYKA DZIAŁKI

4.1.   Klasyfikacja gruntów wraz z  powierzchnią [ha]

 Tereny leśne - wg pkt 2.2.

4.2.  Konieczność odrolnienia gruntu –
 TAK / NIE;

 Nie

4.3.   Odlesienie gruntu – TAK / NIE;
 

 Tak

Decyzja o wyłączeniu terenu z produkcji leśnej – p. 9.4

4.4.        Obecne użytkowanie

 tereny leśne w granicach DEZAMET S.A.

4.5.   Zanieczyszczenie wód      powierzchniowych i gruntowych – TAK / NIE; 

 brak udokumentowania

4.6.        Odpady znajdujące się na terenie
– TAK / NIE; krótki opis, jeśli tak

 gruz budowlany

4.7. Ryzyko wystąpienia podtopień oraz obsunięć ziemi – TAK / NIE

 nie

4.8.     Przeszkody podziemne (np. rurociągi) – TAK / NIE               

 tak

4.9.     Przeszkody występujące na powierzchni terenu (np. linie energetyczne, drogi przechodzące przez teren, zbiorniki i cieki wodne, kanały, obiekty pod ochroną)
– TAK / NIE

 nie

4.10.     Istniejące ograniczenia ekologiczne – TAK / NIE; krótki opis, jeśli tak

 nie

4.11.     Budynki / inne budowle – TAK / NIE; krótki opis, jeśli tak

Nieużytkowany budynek przemysłowy, jednokondygnacyjny, murowany w b. złym stanie technicznym

5.     OGRANICZENIA BUDOWLANE

5.1.        Rodzaj  ograniczeń budowlanych

 Wynikające bezpośrednio z decyzji
o warunkach zabudowy i Zagospodarowania Przestrzennego

6.     POŁOŻENIE KOMUNIKACYJNE

6.1.        -Rodzaj, szerokość i wytrzymałość drogi         dojazdowej

Droga brukowa - 4 m - dz.ew. 161/48

6.2.        Najbliższa autostrada (km)

A4 – 50 km – węzeł Rzeszów-Północ

6.3.        Najbliższa droga krajowa (km)

 DK9- 1,5 km

6.4.        Najbliższa linia kolejowa (km)

 Linia 71 - 0,75 km

6.5.        Najbliższa bocznica kolejowa (km)

 Teren TSSE Podstrefa Nowa Dęba
- max. 1,0 km; stacja kolejowa Dęba-Rozalin

6.6.        Najbliższe lotnisko międzynarodowe (km)

 Rzeszów - 52 km

6.7.        Najbliższe miasto wojewódzkie (km)

 Rzeszów - 52 km

6.8.        Odległość od Warszawy (km)

 250 km

6.9.        Najbliższe przejście graniczne (km)

 Barwinek (Słowacja)- 142 km; Medyka (Ukraina) - 140 km

7.     INFRASTRUKTURA

7.1.        Elektryczność – TAK / NIE

 tak

-  odległość od przyłącza do granicy działki (m)

 -

-         napięcie (kV)

 0,230,4,0

-         dostępna moc (MW)

 brak danych

7.2.        Gaz – TAK / NIE

 nie

-   odległość od przyłącza do granicy działki (m)

 500 m

-         wartość kaloryczna (MJ/Nm3)

 gaz ziemny wysokometanowy G50

-         średnica rury (mm)

 100 mm

-         dostępna objętość (Nm3/h)

 średnie ciśnienie

7.3.        Woda – TAK / NIE

 tak

-   odległość od przyłącza do granicy działki (m)

 10 m

-         dostępna objętość (m3/24h)

 p=4 bar

7.4.    Kanalizacja – TAK / NIE

 tak

-   odległość od przyłącza do granicy działki (m)

 -

-  dostępna objętość (m3/24h)

 -

-  ograniczenie zrzutu ścieków (krótki opis)

 -

7.5.    Odprowadzenie wód deszczowych – TAK / NIE;

 tak

7.6.    Oczyszczalnia – TAK / NIE; krótki opis

 tak - oczyszczalnia ścieków przemysłowo-deszczowych DEZAMET S.A., Miejska oczyszczalnia ścieków sanitarnych

7.7.    Telefon – TAK / NIE

 tak

7.8. Internet – TAK / NIE

Tak – lokalny operator HLG

- przepustowość łącza

 1 Gb/s

8.     OSOBA DO KONTAKTU

8.1.   -Imię i nazwisko

 Jadwiga Musiał

 8.2.     Stanowisko

 Kierownik Działu Infrastruktury

 8.3.     Numer telefonu

 15 845 11 51

8.4.        E-mail

 

 9.    Informacje dodatkowe, gdzie można uzyskać:

9.1.   Decyzja środowiskowa

Małgorzata Flis

Urząd Miasta i Gminy Nowa Dęba

Ul. Rzeszowska 3

39-460 Nowa Dęba

Pokój 216

Tel. 15 846 26 71 w. 216

e-mail

 9.2.    Warunki zabudowy, zagospodarowanie przestrzenne

Barbara Duda

Urząd Miasta i Gminy Nowa Dęba

Ul. Rzeszowska 3

39-460 Nowa Dęba

Pokój 111

Tel. 15 846 26 71 w. 111

e-mail

 9.3.     Pozwolenie na budowę

Starostwo Powiatowe w Tarnobrzegu

Ul. 1 Maja 4

39-400 Tarnobrzeg

pok. Nr 45, 46 (tel. 158221595,  wew. 248).
 

9.4.        Decyzja o wyłączeniu terenu z produkcji leśnej

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych
w Lublinie

ul. Czechowska 4

20-950 Lublin

81 532 70 31 do 39

81 532 49 47

 

 

Lista aktualności