Kontrast oraz wielkość czcionki

Kamery Online

Aktualności

Miejsca postojowe przy Hali Targowej oddane do użytku

08-08-2022

21 lipca nastąpił odbiór miejsc parkingowych wybudowanych przy ulicy Szkolnej w Nowej Dębie. Znajdują się one w bliskim sąsiedztwie Hali Targowej PSS Społem. Dzięki zrealizowaniu powyższego zadania, w tej wysoce uczęszczanej lokalizacji, przybyło dwanaście nowych miejsc postojowych (w tym dwóch przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych). W ramach zrealizowanej inwestycji wykonano także chodnik o nawierzchni z kostki brukowej oraz wybudowano wpust deszczowy wraz z przykanalikiem do istniejącej studni kanalizacji deszczowej. Wymieniono także słup oświetlenia ulicznego wraz z dwoma oprawami świetlnymi typu LED.

 

Szerokość chodnika wynosi dwa metry. Jego nawierzchnia (tak samo jak w przypadku miejsc parkingowych) wykonana jest z betonowej kostki brukowej. Odwodnienie jezdni odbywa się w sposób powierzchniowy poprzez odpowiednie spadki podłużne i poprzeczne nawierzchni jezdni i chodników do projektowanego wpustu deszczowego z włączeniem do istniejącej kanalizacji deszczowej przebiegającej przez teren inwestycji.

 

Wykonawcą zadania była firma „BRUK-DAM” z Czermina. Koszt zamówienia wyniósł 123 tys. zł.

MR/PG

Lista aktualności