Kontrast oraz wielkość czcionki

Kamery Online

Aktualności

Zamknięcie rachunków bankowych w Banku PeKaO S.A.

05-05-2023

Urząd Miasta i Gminy Nowa Dęba przypomina,

że dotychczasowe rachunki bankowe prowadzone w Banku PeKaO S.A. ostatecznie zostaną zamknięte 1 czerwca 2023 roku.

Podatnicy, którzy mają wygenerowane numery kont indywidualnych w ramach konta podatki oraz opłaty śmieciowej zostali zawiadomieni odrębnymi informacjami.

W przypadku braku korespondencji prosimy o kontakt w godzinach pracy Urzędu:

1) podatki osoby fizyczne - 15 846 26 71 w. 208;

2) podatki osoby prawne, podatek od środków transportowych - 15 846 26 71 w. 312;

3) opłata z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi- 15 846 26 71 w. 205.

 

W przypadku posiadania zleceń stałych na wpłaty należności wobec Gminy Nowa Dęba oraz jednostek organizacyjnych, prosimy o aktualizację  rachunków bankowych.

 

 

Od 28 lutego 2023 roku obsługę rachunków bankowych Gminy Nowa Dęba i jednostek pomocniczych prowadzi Bank Spółdzielczy Tarnobrzeg O/Nowa Dęba z siedzibą w Nowej Dębie ul. Tadeusza Kościuszki 1.

 

Nowy numer rachunku to :

konto główne Nr 21 9434 1083 2003 1300 0101 0038

podatki Nr 32 9434 1083 2003 1300 0101 0034

opłata śmieciowa Nr 80 9434 1083 2003 1300 0101 0043

wadium Nr 10 9434 1083 2003 1300 0101 0042

sprzedaż węgla Nr 69 9434 1083 2003 1300 0101 0047

Aktualny wykaz dostępny na stronie BIP.

FN/MS

 

Lista aktualności