Kontrast oraz wielkość czcionki

Kamery Online

Aktualności

Zebranie Mieszkańców sołectwa Alfredówka oraz osiedla Buda Stalowska

12-09-2017

O G Ł O S Z E N I E

Informuję mieszkańców sołectwa Alfredówka

oraz mieszkańców osiedla Buda Stalowska,

że 17 września 2017 r. tj. w niedzielę o godz. 16.00

w budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Alfredówce

odbędzie się zebranie,

na które zapraszam wszystkich mieszkańców

 

Porządek zebrania :

1. Otwarcie zebrania.

2. Wybór protokolanta.

3. Przyjęcie porządku zebrania.

4. Sprawozdanie sołtysa i przewodniczącego zarządu osiedla z działalności w okresie między zebraniami.

5. Przyjęcie protokołu z poprzedniego zebrania tj. z 3 grudnia 2017 r.

6. Podjęcie uchwał w sprawach:

1) podziału środków finansowych Funduszu Osiedlowego będącego w dyspozycji osiedla Buda Stalowska na rok 2018;

2) zmiany uchwały Nr 1/2016 Zebrania ogólnego mieszkańców osiedla Buda Stalowska z dnia 10 września 2016 r. w sprawie podziału środków Funduszu osiedlowego będącego w dyspozycji osiedla na rok 2017;

3) uchylenia dotychczasowej uchwały zezwalajacej na zawarcie umowy dzierżawy pomiędzy Gminą Nowa Dęba,a Ochotniczą Strażą Pożarną;

4) podjęcie uchwały wyrażającej zgodę na zawarcie umowy użyczenia pomiędzy Gminą Nowa Dęba a Ochotniczą Strażą Pożarną

5) podziału środków finansowych Funduszu Sołeckiego będącego w dyspozycji sołectwa na rok 2018;

6) podziału środków finansowych ze sprzedaży działki nr ewid.359/39;

7) podziału środków finansowych ze sprzedaży działki nr ewid.359/40;

7. Wolne wnioski i zapytania. Informacja o projekcie: ROWES szansa rozwoju sektora ekonomii społecznej w subregionie II.

8. Zamknięcie zebrania.

 

Z uwagi na ważność omawianych spraw bardzo proszę mieszkańców o liczny udział w zebraniu.

 

SOŁTYS PRZEWODNICZĄCY ZARZADU OSIEDLA

KAMIL TOMCZYK

Lista aktualności