Kontrast oraz wielkość czcionki

Kamery Online

Aktualności

Prąd dla Twojego domu – dodatkowa rekrutacja

09-11-2017

Burmistrz Miasta i Gminy Nowa Dęba informuje, o dodatkowym uzupełniającym naborze wniosków dotyczących dofinansowania projektu parasolowego na rozwój OZE w Gminie Nowa Dęba, w zakresie:

 

- 12 szt. instalacji fotowoltaicznych o mocy min.3kW  (produktywność ok. 2700 kWh/rok)

 

- 1 szt. instalacji fotowoltaicznej o mocy min.2,1kW (produktywność ok. 1900 kWh/rok)      

 

- 2 szt. powietrznej pompy ciepła o mocy min. 2,3kWc + zasobnik ciepłej wody użytkowej min.200L

 

Zgłoszenia gospodarstw domowych do projektu zgodnie z Regulaminem naboru należy złożyć w terminie od 30 października  do 13 listopada 2017 r. Dokumenty należy składać w Urzędzie Miasta i Gminy Nowa Dęba, w Biurze Obsługi Klienta (parter, obok głównego wejścia) w godzinach pracy Urzędu.

 

Szczegółowe informacje zawiera zamieszczony poniżej Regulamin naboru.

 

Dodatkowe informacje dotyczące naboru wniosków od mieszkańców można uzyskać osobiście w Urzędzie, w Referacie Rozwoju Lokalnego i Środków Pomocowych, pok. 302 lub telefonicznie tel. 15 846 26 71 w. 302, w godzinach pracy Urzędu.

 

 

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014-2020, działanie 3.1. Rozwój OZE, oś priorytetowa III. Czysta energia.

 

Lista aktualności