Kontrast oraz wielkość czcionki

Kamery Online

Aktualności

Chodnik przy basenie odkrytym już po remoncie

13-06-2018

Zakończono remont chodnika „do basenu” na odcinku od ul. Szkolnej do mostku na potoku „Bystrzyk”.

 

     Wyremontowany został chodnik o długości 270 metrów i powierzchni 432 m2 oraz nawierzchnia mostku (25m2). Trasa nowego chodnika, chociaż nieco odmienna od dotychczasowej, została wyznaczona według aktualnych pomiarów geodezyjnych. W ramach prac remontowych wykonano między innymi demontaż starego chodnika, wytyczenie właściwej trasy, wykonanie podbudowy, ułożenie obrzeży i nawierzchni z kostki brukowej, karczowanie pni i zagajników oraz profilowanie i humusowanie skarp. Dodatkowo zamontowano poręcze ochronne na początku chodnika od ulicy Szkolnej.

     Wykonawcą robót, prowadzonych pod okiem inspektora nadzoru, była - wyłoniona w drodze zamówienia publicznego - Firma Handlowo-Usługowo-Produkcyjna BRUK-MAR, Cisów Las z Gminy Bojanów. 

     W przyszłości po uregulowaniu dość skomplikowanych spraw związanych ze zmianą przeznaczenia działek sąsiednich, planowane jest wykonanie bliźniaczego pasa dla rowerów, co w znacznym stopniu ułatwiłoby komunikację pieszo-rowerową na tym ciągu komunikacyjnym.

 

GKS/MP

Lista aktualności