Kontrast oraz wielkość czcionki

Kamery Online

Aktualności

Zebranie Mieszkańców Sołectwa Alfredówka i Osiedla Buda Stalowska

14-09-2018

O G Ł O S Z E N I E

Informuję mieszkańców sołectwa Alfredówka

oraz mieszkańców osiedla Buda Stalowska,

że 23 września 2018 r. tj. w niedzielę o godz. 14.00

w budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej

w Alfredówce odbędzie się zebranie,

na które zapraszam wszystkich mieszkańców

 

Porządek zebrania:

1. Otwarcie zebrania.

2. Wybór protokolanta.

3. Przyjęcie porządku zebrania.

4. Informacja o przebiegu budowy kanalizacji sanitarnej w sołectwie Alfredówka.

5. Sprawozdanie sołtysa i przewodniczącego zarządu osiedla z działalności w okresie między zebraniami.

6. Przyjęcie protokołu z poprzedniego zebrania tj. z 19 maja 2018 r.

7. Podjęcie uchwał w sprawach:

1) podziału środków finansowych Funduszu Osiedlowego będącego w dyspozycji osiedla Buda Stalowska na rok 2019;

2) podziału środków finansowych Funduszu Sołeckiego będącego w dyspozycji sołectwa Alfredówka na rok 2019;

3) zmiany Uchwały Nr 3/2017 Zebrania Mieszkańców Osiedla Buda Stalowska z dnia 17.09.2017 r. w sprawie uchwalenia wniosku o przyznanie środków z Funduszu Osiedlowego na rok 2018;

4) zmiany Uchwały Nr 9/2017 Zebrania Mieszkańców Sołectwa Alfredówka z dnia 17.09.2017 r. w sprawie uchwalenia wniosku o przyznanie środków z Funduszu Sołeckiego na rok 2018.

8. Wolne wnioski i zapytania.

9. Zamknięcie zebrania.

 

Z uwagi na ważność omawianych spraw bardzo proszę mieszkańców o liczny udział w zebraniu.

 

SOŁTYS

PRZEWODNICZĄCY ZARZADU OSIEDLA

KAMIL TOMCZYK

 

 

OR/AR

Lista aktualności