Kontrast oraz wielkość czcionki

Kamery Online

Aktualności

Wznowienie naboru wniosków w ramach programu "Czyste Powietrze"

15-02-2019

Czyste Powietrze to kompleksowy program, którego celem jest zmniejszenie lub uniknięcie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń wprowadzanych do atmosfery przez domy jednorodzinne. Program skupia się na wymianie starych pieców i kotłow na paliwo stałe oraz termomodernizacji budynków jednorodzinnych by efektywnie zarządzać energią. Działania te nie tylko pomogą chronić środowisko, ale dodatkowo zwiększą domowy budżet, dzięki oszczędnościom finansowym.

Program skierowany jest do osób fizycznych będących właścicielami domów jednorodzinnych lub osób posiadających zgodę na rozpoczęcie budowy budynku jednorodzinnego. Dotacje i pożyczki będą udzielane za pośrednictwem szesnastu Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW).


Maksymalna kwota dotacji

Korzystając z programu zyskujesz zwrot częsci poniesionych kosztów.
Maksymalny możliwy koszt, od którego liczona jest dotacja to 53 tys. zł.
Jeśli koszty realizacji inwestycji przekroczą 53 tys. zł., dodatkowe koszty mogą być dofinansowane w formacie pożyczki.

Minimalny koszt kwalifikowany projektu to 7 tys. zł.

 


Program przewiduje dofinansowania m.in. na:

  • wymianę starych źródeł ciepła (pieców i kotłów na paliwa stałe) oraz zakup i montaż nowych źródeł ciepła, spełniających wymagania programu,
  • docieplenie przegród budynku,
  • wymianę stolarki okiennej i drzwiowej
  • instalację odnawialnych źródeł energii (kolektorów słonecznych i instalacji fotowoltaicznej)
  • montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła

 Formy dofinansowania:

 

pożyczka 

 

dotacja


Terminy:

Realizacja programu: lata 2018-2029 r.

Podpisywanie umów do: 31.12.2027 r.

Zakończenie wszystkich prac objętych umowa do: 30.06.2029 r.

 


Warunek podstawowy:

Dla budynków istniejących: wymiana starego pieca/kotła na paliwo stałe na nowe źródło ciepła spełniające wymagania programu

Dla budynków nowo budowanych: zakup i montaż nowego źródła ciepła spełniającego wymagania programu.

 

 

UWAGA !!!

 

Więcej na: https://beneficjent.wfosigw.rzeszow.pl/

 

W celu uzyskania informacji merytorycznych prosimy o dzwonienie na numery telefonów:

 

Biuro WFOŚiGW w Rzeszowie: 17 853 63 61, wewnętrzny 222 lub 33

 

Można też skontaktować się bezpośrednio z pracownikami:

 

Nazwa

Stanowisko

Email

Telefon

Daniel Paściak

Specjalista d/s Funduszy Europejskich

17 8536361 wew. 134

Borgosz Kinga

Stanowisko ds.realizacji wniosków i kontroli

17 8536361 w. 119

Bednarz Barbara

Specjalista ds. programów krajowych i funduszy unijnych

17 8536361 w. 132

Walawender Beata

Specjalista ds. programów krajowych i funduszy unijnych

17 8536361 w. 117

 

 

 

https://beneficjent.wfosigw.rzeszow.pl/

RL/SB

 

 

Lista aktualności