Kontrast oraz wielkość czcionki

Kamery Online

Aktualności

Zebranie Mieszkańców Osiedla Dęba

05-12-2018

O G Ł O S Z E N I E

Informuję mieszkańców osiedla Dęba,

że 11 grudnia 2018 r. tj. we wtorek o godz. 19.15

w budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej odbędzie się

zebranie, na które zapraszam wszystkich mieszkańców

 

Porządek zebrania:

1. Otwarcie zebrania.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Wybór protokolanta.

4. Sprawozdanie przewodniczącego z działalności w okresie między zebraniami.

5. Przyjęcie protokołu z poprzedniego zebrania tj. z 9 września 2018 r.

6. Podjęcie uchwały w sprawie:

1) uchwalenia wniosku o zmianę zakresu przedsięwzięć przewidzianych do realizacji ze środków funduszu osiedlowego na 2018 rok.

7. Wolne wnioski i zapytania.

8. Zamknięcie zebrania.

 

Z uwagi na ważność omawianych spraw bardzo proszę mieszkańców o liczny udział w zebraniu.

 

 

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU OSIEDLA

WŁADYSŁAW FLIS

Lista aktualności