Kontrast oraz wielkość czcionki

Kamery Online

Aktualności

6, 7, 13 i 21 listopada punkt nieodpłatnej pomocy prawnej będzie czynny od 10:00 do 16:00

07-11-2019

6, 7, 13 i 21 listopada punkt nieodpłatnej pomocy prawnej będzie czynny od 10:00 do 16:00.

 

 

Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w Nowej Dębie usytuowany jest w budynku Urzędu Miasta i Gminy w Nowej Dębie, ul. Rzeszowska 3 (pok. 105 I p.) i jest czynny:

 

Poniedziałek od 12.00 do 16.00 - dyżur radcy prawnego

Środa od 12.00 do 16.00 - dyżur adwokata

Czwartek od 12.00 do 16.00 - dyżur adwokata

 

Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie przysługuje: osobie uprawnionej, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.

 

Zgłoszenia na termin wizyty przyjmowane są telefonicznie pod numerem: tel. 15 846 26 71 wew. 105.

W gminie Nowa Dęba udzielana jest nieodpłatna pomoc prawna przez radców prawnych i adwokatów, którzy świadczą tę pomoc na podstawie umów zawartych z Powiatem Tarnobrzeskim.

 • Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

  1. poinformowanie osoby fizycznej, zwanej dalej „osobą uprawnioną” o obowiązującym stanie prawnym oraz o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym lub,
  2. wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego lub,
  3. sporządzenia projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2,
   z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym lub,
  4. sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.

   

  Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw:

   – związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.

   

  Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje działania:

  – dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej, zmierzające do podniesienia świadomości tej osoby o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach oraz wsparcia w samodzielnym rozwiązywaniu problemu, w tym, w razie potrzeby, sporządzanie wspólnie z osobą uprawnioną planu działania i pomoc w jego realizacji. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje
  w szczególności porady dla osób zadłużonych i porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego.

   

   

  Osoba uprawniona, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, składa pisemne oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.

   

  Do złożenia oświadczenia wymagany jest numer PESEL. W przypadku braku numeru PESEL - numer paszportu albo innego dokumentu stwierdzającego tożsamość.

 •  

   

  OR/BS

Lista aktualności