Kontrast oraz wielkość czcionki

Kamery Online

Aktualności

KOMUNIKAT dla przedsiębiorców prowadzących jednostki handlu detalicznego lub hurtowego

08-11-2019

K O M U N I K A T

 

Przedsiębiorcy prowadzący jednostki handlu detalicznego lub hurtowego, w których są oferowane torby na zakupy z tworzywa sztucznego, objete opłatą recyklingową, o której mowa w art. 40a ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi, są zobowiązani w terminie do 31 grudnia 2019 r. uzyskać wpis do Rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami (BDO) na wniosek. Pełna treść komunikatu w załączniku poniżej.

 

SK/KR

Pliki do pobrania

Lista aktualności