Kontrast oraz wielkość czcionki

Kamery Online

Aktualności

WAŻNY KOMUNIKAT - zmiana organizacji pracy UMiG

23-10-2020

 

      Szanowni Państwo,

W związku z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 października 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii oraz znacznym wzrostem zachorowań na COVID-19 na terenie miasta i Gminy Nowa Dęba w trosce o zdrowie Państwa i Państwa Rodzin oraz pracowników, od poniedziałku 19 października 2020 r. do odwołania Urząd Miasta i Gminy Nowa Dęba będzie dostępny w ograniczonym zakresie.

 

Apelujemy o powstrzymanie się od wizyt w Urzędzie i ograniczenie osobistego załatwiania spraw wyłącznie do sytuacji koniecznych i wyjątkowych. Zachęcamy do kontaktu telefonicznego, mailowego i za pośrednictwem e-PUAP.

 

Wnioski, dokumenty oraz pisma stanowiące uzupełnienie złożonych wniosków, można składać za pośrednictwem:

- poczty tradycyjnej na adres: Urząd Miasta i Gminy Nowa Dęba, ul. Rzeszowska 3, 39-460 Nowa Dęba

- poczty elektronicznej na adres: gmina@nowadeba.pl

- faksu: + 48 15 846 51 37

- Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej e-PUAP adres skrytki: /umignd/SkrytkaESP

 

Bezpośrednie złożenie korespondencji w formie papierowej możliwe będzie poprzez jej pozostawienie w skrzynce usytuowanej w Biurze Obsługi Klienta (na parterze po lewej stronie). W przypadku wymaganego potwierdzenia daty złożenia korespondencji, potwierdzenie to będzie dostarczane w formie elektronicznej lub papierowej.

 

Numer telefonu: + 48 15 846 26 71, (numery telefonów do poszczególnych pracowników znajdują się tutaj).

 

Zapewniamy możliwość kontaktu telefonicznego z pracownikami Urzędu: 

w poniedziałek, środę, czwartek i piątek od 730 do 1530

we wtorek od 830  do 1630

W sprawach skarg i wniosków kontakt telefoniczny z burmistrzem we wtorek w godzinach pracy Urzędu, numery telefonów: + 48 15 846 26 71 w. 215, + 48 15 846 24 21, 601 160 431. 

 

Na parterze w holu Urzędu zostaną wyłożone urzędowe druki.

 

Wizyta osobista w Urzędzie będzie możliwa wyłącznie po uprzednim umówieniu się telefonicznie w sytuacji, gdy nie można jej zastąpić inną formą.

Po umówieniu się telefonicznie, w sprawach świadczeń społecznych interesanci będą przyjmowani w Biurze Obsługi Klienta (na parterze, w pomieszczeniu po prawej stronie) od 830 - 1100 

 

KASA Urzędu będzie nieczynna, za wyjątkiem wyznaczonych dni dla wypłat świadczeń społecznych, zgodnie z odrębnym komunikatem, który zostanie zamieszczony na stronie internetowej Urzędu.

Sołtysi i przewodniczący zarządów osiedli nie będą przyjmowali inkasa za odbiór odpadów komunalnych i podatków.

Zachęcamy do płatności elektronicznej.

Tymczasowe wyłączenie obsługi bezpośredniej interesantów w Urzędzie nie powoduje wstrzymania terminów płatności.

Płatności za odbiór odpadów komunalnych, podatkowe oraz inne zobowiązania względem gminy można realizować bez dodatkowych opłat w Banku Pekao S.A. w Nowej Dębie przy ul. Tadeusza Kościuszki 13c oraz w innych bankach za dodatkową opłatą.

     

    Sprawy dotyczące świadczeń społecznych również można załatwić drogą pocztową, poprzez platformę e-PUAP lub bankowość elektroniczną. Pomoc w wypełnianiu wniosków w formie papierowej można uzyskać telefonicznie. 
Druki wniosków o świadczenia społeczne są dostępne pod adresem:

https://www.gov.pl/web/rodzina/wzory-wnioskow-o-swiadczenia-dla-rodzin-aktualizacja-na-dzien-29052018-r-do-stosowania-takze-na-okres-20182019 

 

O wszelkich zmianach dotyczących pracy naszego Urzędu będziemy informować na bieżąco za pośrednictwem strony internetowej www.nowadeba.pl, poprzez wywieszenie na słupie ogłoszeniowym obok Urzędu oraz mediów społecznościowych.

link otwiera się w nowym oknie

 

Prosimy o wyrozumiałość w tym trudnym dla nas czasie - choć w ograniczonym i utrudnionym zakresie tylko w taki sposób będziemy w stanie zapewnić możliwość funkcjonowania gminy i realizowania spraw.

Wchodząc do budynku prosimy o zdezynfekowanie rąk. Na parterze przy Biurze Obsługi Klienta zamontowany jest dozownik łokciowy z płynem do dezynfekcji. Obowiązuje nakaz zasłaniania ust i nosa oraz zachowanie bezpiecznej odległości – minimum 1,5 m.

 

Wiesław Ordon

burmistrz

 

 

OR/BS

 

 

 

 

Lista aktualności