Kontrast oraz wielkość czcionki

Kamery Online

Aktualności

Spotkanie w sprawie budowy obwodnicy Nowej Dęby

13-09-2021

„BUDOWA OBWODNICY NOWEJ DĘBY W CIĄGU DROGI KRAJOWEJ DK9”

 

Wrocławskie Biuro Projektów Drosystem Sp. z o.o. działając w imieniu Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Rzeszowie, zaprasza wszystkie zainteresowane strony na spotkanie informacyjne dotyczące projektowanej obwodnicy Nowa Dęba w ciągu drogi krajowej nr 9.

 

Spotkanie odbędzie się w dniu 21-09-2021r. o godz. 17:00 w Samorządowym Ośrodku Kultury w Nowej Dębie przy ul. Żeromskiego 2.

 

Na spotkaniu będzie obecny Projektant oraz przedstawiciel Inwestora GDDKiA w Rzeszowie.
Podczas spotkań będzie dokonywany zapis audio i wideo.

 

W Urzędzie Miasta i Gminy Nowa Dęba oraz w Urzędzie Gminy Majdan Królewski, a także na stronie internetowej:
https://www.gov.pl/web/gddkia-rzeszow/akcja-informacyjna---obwodnica-nowej-deby
zostaną udostępnione wstępne przebiegi poszczególnych wariantów, z którymi zainteresowane strony mogą się zapoznać się od dnia 14.09.2021 r.

 

Uwagi, wnioski i zastrzeżenia do przedstawionych wariantów przebiegu obwodnicy zainteresowane strony mogą zgłaszać na spotkaniu informacyjnym w w.w. terminie lub w formie pisemnej na formularzach opinii.
Wzory formularza opinii uwag udostępnione będą w Urzędach Gmin, stronie internetowej: https://www.gov.pl/web/gddkia-rzeszow/akcja-informacyjna---obwodnica-nowej-deby oraz na spotkaniu informacyjnym w dniu 21.09.2021 r.

 

Podpisane formularze zgłaszania uwag, dotyczące przedsięwzięcia należy przesyłać w terminie 14 dni od daty spotkania informacyjnego
pocztą na adres: WBP Drosystem Sp. z o.o., ul. Milicka 1, 51-127 Wrocław lub pocztą elektroniczną na adres: drosystem@drosystem.pl

 

Przesłane formularze, podpisane i zaopatrzone w adres, zostaną przeanalizowane i w przypadkach uzasadnionych, tj. możliwych do zastosowania ze względów technicznych, prawnych, środowiskowych i finansowych – zostaną uwzględnione.

 

ZAPRASZAMY

 

Zasady bezpieczeństwa:
1. Ze względu na Państwa bezpieczeństwo podczas spotkania należy przestrzegać zasad bezpieczeństwa i reżimu sanitarnego określonego w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 6 maja 2021r. r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. 2021 poz. 861 z późn. zm.).
2. Obowiązuje ograniczenie liczby uczestników podczas spotkania, które wynosi do 150 osób, dlatego zwracamy się z prośbą o wyznaczenie na spotkanie przedstawiciela/pełnomocnika.
3. Osoby chore lub osłabione prosimy o pozostanie w domu.
4. Przed wejściem na salę należy zdezynfekować dłonie, zasłonić usta i nos maseczką oraz zachować odległość co najmniej 1,5 m między sobą.
5. Wszystkie osoby uczestniczące w spotkaniu mają obowiązek wypełnić listę obecności.
6. Ze względu na okoliczności, spotkanie powinno mieć krótki i sprawny przebieg. W tym celu materiały informacyjne zostaną przekazane gminom oraz udostępnione na stronie internetowej Zamawiającego: https://www.gov.pl/web/gddkia-rzeszow/akcja-informacyjna---obwodnica-nowej-deby


 

Lista aktualności