Kontrast oraz wielkość czcionki

Kamery Online

Aktualności

Zebranie mieszkańców sołectwa Alfredówka

13-09-2021

O G Ł O S Z E N I E

Informuję mieszkańców sołectwa Alfredówka,

że 19 września 2021 r. tj. w niedzielę o godz. 18.00

w budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Alfredówce

odbędzie się zebranie,

na które zapraszam wszystkich mieszkańców

 

Porządek zebrania :

1. Otwarcie zebrania.

2. Wybór protokolanta.

3. Przyjęcie porządku zebrania.

4. Sprawozdanie sołtysa z działalności w okresie między zebraniami.

5. Przyjęcie protokołu z poprzedniego zebrania tj. z 20 czerwca 2021 r.

6. Podjęcie uchwał w sprawach:

1) podziału środków finansowych Funduszu Sołeckiego będącego w dyspozycji sołectwa na 2022 rok;

2) przeznaczenia środków finansowych uzyskanych ze sprzedaży działki budowlanej.

7. Wolne wnioski i zapytania.

8. Zamknięcie zebrania.

 

 

W trosce o bezpieczeństwo prosimy o stosowanie powszechnie obowiązujących zasad reżimu sanitarnego

(m.in. obowiązek noszenia maseczek, dezynfekcji rąk oraz zachowywanie dystansu społecznego)

 

 

 

SOŁTYS SOŁECTWA ALFREDÓWKA

DAMIAN WOŁOSZ

 

 

 

OR/AR

Lista aktualności