Kontrast oraz wielkość czcionki

Kamery Online

Straż Miejska

Straż gminna i miejska jest to umundurowana formacja tworzona przez radę miasta (gminy) mająca na celu ochronę porządku publicznego na terenie miasta (gminy).

 

Podstawą ich działania jest ustawa o strażach gminnych (Dz. U. z 1997 r. Nr 123, poz. 779 z późn. zm.). Zgodnie z jej zapisem (Rozdz. I, Art.2. pkt 3.) w gminach, w których organem wykonawczym jest burmistrz (prezydent miasta), straż nosi nazwę „straż miejska”.

 

Numer alarmowy – 986 (bezpłatny).

 

Współczesna straż miejska powstała w Polsce 1991 roku. Początkowo nosiła różne nazwy, np. Policja Municypalna. Po zmianie przepisów w roku 1997, zakazane zostało używanie tej nazwy. Ustawowo ujednolicone zostało ponadto umundurowanie funkcjonariuszy miejskich, aby obywatele nie mieli problemu z odnalezieniem patroli straży miejskiej niezależnie od miasta, w którym się znajdują. Każdy strażnik posiada czapkę z charakterystyczną żółto-czarną szachownicą. 

 

W Nowej Dębie Straż Miejska została utworzona na podstawie przepisów ustawy o Policji z 1990 r. oraz  Uchwały Rady Miejskiej w Nowej Dębie  Nr XXXIII/239/92 z dnia 20 listopada 1992 r. w sprawie utworzenia Straży Miejskiej Miasta Nowa Dęba. Faktyczną działalność rozpoczęto z dniem 1 maja 1994 r. Straż umieszczono w strukturze Urzędu jako komórkę organizacyjną na prawach referatu.

 

Siedziba Straży Miejskiej w Nowej Dębie mieści się w Urzędzie Miasta i Gminy Nowa Dęba,

 

adres: ul. Rzeszowska 3, 39-460 Nowa Dęba.

kontakt telefoniczny: numer alarmowy 986 lub 15 846 4240, 15 846 2671 w. 113 i 114, 609 222 292

e-mail: .

Godziny pracy: od poniedziałku do piątku w godz. 7:00 do 23:00 oraz w sobotę od 23:00 do 7:00 w niedzielę.