Kontrast oraz wielkość czcionki

Kamery Online

Aktualności

Mieszkańcy gminy Nowa Dęba wyróżnieni za innowacyjność i konkurencyjność

16-03-2017

Joanna Sadecka - Kurnik i Marcin Kurnik, właściciele zagrody ekologicznej "Dobre Miejsce" w Alfredówce oraz Damian i Przemysław Hajduk z Rozalina, hodowcy rasowych królików zostali wyróżnieni przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa podczas konferencji "Innowacyjność i konkurencyjność małych gospodarstw rolnych w Powiecie Tarnobrzeskim" zorganizowanej przez Biuro Powiatowe Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Tarnobrzegu, którą poprowadziła kierownik Biura, Monika Porębska. 

 

     Na spotkanie zaproszono rolników i właścicieli małych i średnich gospodarstw rolnych z terenu powiatu tarnobrzeskiego. Nie zabrakło przedstawicieli powiatu oraz instytucji rolniczych i okołorolniczych. Wykładom przysłuchiwali się: Andrzej Kołodziej i Leszek Tomanek, wiceprzewodniczący Rady Powiatu oraz powiatowi radni.

 

     Frekwencja przerosła najśmielsze oczekiwania organizatorów, co ewidentnie pokazuje, że rolnictwo jest istotnym elementem rozwoju powiatu i szansą na pobudzenie koniunktury gospodarczej.

 

     Tematyka konferencji, jak podkreślała kierownik Biura Powiatowego ARiMR w Tarnobrzegu, Monika Porębska, nie była przypadkowa. Priorytety Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi na 2017 rok w  sposób szczególny koncentrują się na rozwoju ekologicznego rolnictwa, sektora rolno-spożywczego oraz wspieraniu rozwoju i poprawy efektywności małych, rodzinnych gospodarstw, do których kierowany jest strumień pomocy finansowej w  ramach działań PROW 2014-2020 wdrażanych przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

     Kierownik w trakcie swojej prelekcji  mówiła o  szansach i przyszłości małych gospodarstw w powiecie tarnobrzeskim oraz kierunkach rozwoju i sposobach pozyskania środków na innowacyjne rozwiązania, podnoszących ich opłacalność Porębska, wskazując  na aktywizację gospodarczą i turystyczną powiatu tarnobrzeskiego, poprzez promocję ekologicznego rolnictwa i ekologicznych inicjatyw, możliwość wykorzystania położenia powiatu i walorów środowiskowych do promowania bogatych lokalnych tradycji połączonych z wytwarzaniem lokalnych produktów, które mogą stanowić wizytówkę regionu. Kierownik mówiła również o działaniach wdrażanych przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi w tym roku ukierunkowanych na rzecz wspierania małych gospodarstw.

     Od 30 marca do 28 kwietnia 2017 roku Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będzie przyjmowała wnioski o pomoc na restrukturyzację małych gospodarstw z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Pomoc przyznawana jest w formie premii w wysokości 60 tys. zł. O wsparcie może ubiegać się osoba fizyczna, która jest posiadaczem gospodarstwa rolnego położonego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, o wielkości ekonomicznej mniejszej niż 10 tys. euro. Ponadto osoba taka musi podlegać ubezpieczeniu społecznemu rolników z mocy ustawy i w pełnym zakresie jako rolnik lub małżonek rolnika nieprzerwanie przez co najmniej 24 miesiące poprzedzające miesiąc złożenia wniosku o przyznanie pomocy i w tym okresie nie może prowadzić innej działalności gospodarczej. W tym naborze o wsparcie będzie mógł ubiegać się ten, kto zdecyduje się na rozwój swojego gospodarstwa i przeprowadzi w nim zmiany, dzięki którym stanie się ono bardziej rentowne i konkurencyjne. Kolejnym działaniem, umożliwiającym małym gospodarstwom pozyskanie dodatkowych źródeł dochodów i założenie własnej działalności gospodarczej z pozyskaniem wsparcia od ARiMR w wysokości 100 tys. są premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej, na które wnioski można składać od 13 marca do 11 kwietnia 2017 roku.

     

     Podczas konferencji Teresa Pamuła, dyrektor Podkarpackiego Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wręczyła wyróżnienia sześciu rolnikom, których działania cechuje innowacyjność i pomysłowość.

     Wyróżnionym rolnikom z naszej gminy gratulował zastępca burmistrza - Leszek Mirowski.

 

Materiał video iTVWisła

Źródło: ARiMR

 

RL/MM

 

 

Damian i Przemysław Hajduk z... Wyróżnienie odbiera Joanna... Liczne grono uczestników...
Lista aktualności