Kontrast oraz wielkość czcionki

Kamery Online

Aktualności

EWAKUACJA 2017

19-05-2017

17 maja zostały przeprowadzone ćwiczenia ewakuacyjne z budynku Urzędu Miasta i Gminy Nowa Dęba.

 

     17 maja pracownicy nowodębskiego magistratu poddani zostali sprawdzianowi z zakresu sprawnej i zgodnej z obowiązującymi zasadami ewakuacji z budynku Urzędu na wypadek zagrożenia pożarem lub innym miejscowym zagrożeniem – obowiązek ten wynika z rozp. MSWiA z dn.7.06.2010r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów /Dz.U. Nr 109,poz.719/.

     Sygnałem do rozpoczęcia ewakuacji wszystkich zakładów pracy mających swoją siedzibę w budynku przy ul. Rzeszowskiej 3 /UMiG, BS, Poczta, PSS ”Społem”, BOJS, biura rachunkowe/ było zadziałanie „Systemu Sygnalizacji Pożaru” na skutek pojawienia się w jednym z pomieszczeń biurowych dymu oraz szybka decyzja Burmistrza o konieczności ewakuacji wszystkich osób z budynku.

     Decyzja o ewakuacji uruchomiła lawinowo wszystkie obowiązujące w takim wypadku procedury, a więc: powiadomienie straży pożarnej, policji, pogotowia ratunkowego oraz straży miejskiej.

     Do chwili przyjazdu pierwszych jednostek straży pożarnej pracownicy zdążyli opuścić budynek, udając się na wyznaczone instrukcją bezpieczeństwa pożarowego miejsce zbiórki. Rutynowe działania w takich sytuacjach zastępów straży pożarnej w JRG w Nowej Dębie oraz OSP z Nowej Dęby i Porąb Dębskich polegające na sprawdzeniu wszystkich pomieszczeń doprowadziły do odnalezienia „6 osób poszkodowanych, które nie opuściły budynku o własnych siłach”. Zadaniem ratowników było ich szybkie wyprowadzenie ze strefy zagrożenia. Ewakuowano przy pomocy drabiny D10W z drugiego piętra dwie osoby, na noszach wyniesiono dwie poszkodowane osoby, ponadto „na rękach” wyniesiono dwóch poszkodowanych. Wszystkim udzielona została fachowa pomoc przez załogę karetki pogotowia ratunkowego z Nowej Dęby.

     W tym czasie funkcjonariusze policji oraz straży miejskiej zabezpieczali miejsce prowadzonych działań przed możliwością dostania się do budynku osób postronnych mogących dezorganizować lub utrudniać prowadzone działania ratownicze.

    

     Warto wspomnieć o udziale w ćwiczeniach uczniów Zespołu Szkół Nr 2 w Nowej Dębie, którzy wspaniale odegrali rolę pozorantów osób poszkodowanych. Podsumowując ćwiczenia Burmistrz złożył wszystkim uczestnikom podziękowanie za zaangażowanie w realizacji postawionych w czasie ćwiczeń zadań.

SO/JK

Lista aktualności