Kontrast oraz wielkość czcionki

Kamery Online

Aktualności

Niskooprocentowana pożyczka z Funduszu Pracy dla organizacji pozarządowych

19-07-2020

     Zachęcamy do skorzystania z pożyczki na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej / statutowej organizacji pozarządowej w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688, z późn. zm.) lub podmiotu, o którym mowa w art. 3 ust. 3 tej ustawy, przyznawanej na podstawie art. 15zzda ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.
 

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zachęca do składania wniosków o udzielenie pomocy w ramach tarczy antykryzysowej w formie elektronicznej.

 

 
Kliknij aby wypełnić wniosek
 
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi załącznikami (instrukcją pożyczki, zasadami udzielania, wnioskiem i umową).

Dokumenty do pobrania

W razie dodatkowych pytań informacji udziela Powiatowy Urząd Pracy w Tarnobrzegu pod numerem tel. 15 822 00 30 wew. 125; 135 lub 106.

 

źródło: PUP Tarnobrzeg

 

Lista aktualności