Kontrast oraz wielkość czcionki

Kamery Online

Aktualności

Wsparcie finansowe od firmy FENIX METALS

04-01-2021

  W tych trudnych dla każdej placówki oświatowej czasach, kiedy tradycyjne nauczanie w szkołach zastąpiła nauka w trybie online, ogromną i nieocenioną stała się pomoc, jaką Zespołowi Szkół nr 2 w Nowej Dębie okazała firma Fenix Metals z Chmielowa.
   Fenix Metals jest jednym z wiodących w Europie przedsiębiorstw  działających w zakresie odzysku cyny.  Filozofia firmy obejmuje ochronę zasobów naturalnych, stworzenie przyjaznego i bezpiecznego środowiska pracy oraz zrównoważony rozwój. Firma aktywnie angażuje się w różnego rodzaju działania wspierające lokalne społeczności.
   Dzięki zaangażowaniu udziałowców oraz Dyrekcji firmy Fenix Metals Zespół Szkół nr 2 w Nowej Dębie otrzymał dwadzieścia tysięcy złotych na sprzęt komputerowy w ramach prowadzonego przez spółkę programu Fenix Szkołom.
   Otrzymane wsparcie umożliwiło doposażenie pracowni komputerowej, która w czasie nauczania zdalnego otwarta będzie dla wszystkich uczniów mających problemy z odbywaniem nauki online w domu. Szkoła dokłada wszelkich starań by móc efektywnie kształcić i przygotowywać młodych ludzi do rynku pracy. W czasie nauczania zdalnego jest to zadanie szczególnie trudne, również dla uczniów, którzy nie zawsze dysponują odpowiednim zapleczem technicznym (komputery, Internet). Zakup nowych komputerów, które stanowią obecnie podstawowe narzędzie nauki znacząco wpłynie na poprawę jakości kształcenia.

  - Dziękuję firmie Fenix Metals za wsparcie - mówi starosta tarnobrzeski Jerzy Sudoł. - Pomoc od tej firmy dotarła nie tylko do szkół, ale także do szpitala powiatowego w Nowej Dębie, który zyskał nowe urządzenia medyczne i środki ochrony osobistej.

ZS nr 2

Lista aktualności