Kontrast oraz wielkość czcionki

Kamery Online

Aktualności

Uwaga - zakaz wstępu na teren poligonu!

04-01-2021

   Szanowni Państwo

   informuję, że w okresie od 02.01.2021 do 31.01.2021 na terenie poligonu w Nowej Dębie będą prowadzone ćwiczenia i strzelania dzienno-nocne z użyciem ostrej amunicji (dotyczy również dni wolnych i świątecznych).

   W związku z powyższym apeluję do mieszkańców okolicznych miejscowości, jak i osób przejeżdżających w pobliżu poligonu o bezwzględne przestrzeganie zakazu wstępu na poligon. Nadmieniam, że o zakazie wstępu informują tablice ostrzegawcze, maszty z  kulami i oznakowane szlabany zamykające wjazd na drogi poligonowe.

   W ubiegłych latach nieprzestrzeganie tych zasad było przyczyną wielu tragedii. Bezmyślność oraz brak zdrowego rozsądku doprowadził do groźnych wypadków na poligonie, których ofiarami były osoby cywilne - najczęściej dzieci i młodzież. Dzieje się tak niestety dość często przy milczącej akceptacji rodziców i dorosłych.

   Ostrzegam, że teren poligonu jest na bieżąco monitorowany przez Żandarmerię Wojskową, a osoby łamiące obowiązujące zakazy podlegają karom administracyjnym, w tym finansowym.

KOMENDANT
wz. mjr Franciszek Zagaja
OSPWL w Nowej Dębie

Lista aktualności