Kontrast oraz wielkość czcionki

Kamery Online

Przyznane małe granty 2017

 


Przyznane Małe Granty w roku 2017


1. Oferta Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów na realizację zadania w trybie art. 19a Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie pt.” Dzień Seniora” - przyznana kowta: 2 500 zł