Kontrast oraz wielkość czcionki

Kamery Online

Aktywność i tradycje

1. Stowarzyszenie „WSPARCIE”
    ul. Jana Pawła II 4
    39-460 Nowa Dęba
    tel. 15 846 21 55
    strona: http://www.wsparcie.pl

 

2. Koło Przyjaciół Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo przy Zarządzie Miejsko – Gminnym TPD w Nowej Dębie
    ul. Kościuszki 2/25
    39-460 Nowa Dęba
    Tel. 15 846 24 05

 

3. Nowodębskie Towarzystwo Społeczno - Kulturalne

    ul. S. Żeromskiego 2
    39-460 Nowa Dęba
    Tel. 15 846-24-10,

 

4. Towarzystwo Kultury Powszechnej "RATUSZ"
    ul. Leśna 25/1
    39-460 Nowa Dęba

    https://tkp-ratusz.pl 

 

5. Towarzystwo Krzewienia Kultury Lasowiackej BIELOWIANIE

    Rozalin 75
    39 – 460 Nowa Dęba

 

6. Towarzystwo Włościańskie ŁUGI
    Tarnowska Wola 131
    39 – 460 Nowa Dęba

 

7. Stowarzyszenie Na Rzecz Ekorozwoju i Promocji Wsi Jadachy
    Jadachy 396
    39 – 442 Chmielów
    Tel. 15 847 00 30
    strona: www.ekojadachy.pl

 

8. Stowarzyszenie Na Rzecz Ekorozwoju Wsi Cygany
     Cygany 99
     39-442 Chmielów
     Tel. 15 846-10-79

 

9. Towarzystwo Wspierania Inicjatyw Społecznych „INICJATYWA”
     Cygany 16
     39-442 Chmielów
     tel. 15 846 14 51

 

10. Veritas Et Bonum
     Alfredówka 103
     39-460 Nowa Dęba

 

11. Koło Gospodyń Wiejskich w Rozalinie
     Rozalin 145
     39 – 460 Nowa Dęba
     tel. 15 846 74 41

 

12. Stowarzyszenie Kulturalne Cyganiacy   

     Cygany 272

 

13. Stowarzyszenie na Rzecz Osiedla Poręby Dębskie

     ul. Smugowa 6

     39-460 Nowa Dęba

     tel. 506453269

 

14. Stowarzyszenie Ciosy

Alfredówka 174

   39-460 Nowa Dęba