Kontrast oraz wielkość czcionki

Kamery Online

Skład Rady

 

Powołanie składu Rady Sportu nastąpiło w dniu 28 grudnia 2011 r. również zarządzeniem burmistrza. Członkowie wybrani zostali na trzyletnią kadencję i pełnią funkcję społecznie. W skład Rady Sportu Miasta Nowa Dęba zostali powołani kandydaci zgłoszeni przez organizacje, stowarzyszenia i instytucje działające w zakresie kultury fizycznej z terenu Miasta i Gminy Nowa Dęba:

   1. Bogdan Andrusiewicz – Drużyna WOPR nr 4 Nowa Dęba. (Ś.P.)
   2. Wojciech Bulanowski – POGOŃ Stowarzyszenie Kultury Fizycznej K.S. Nowa Dęba.
   3. Adam Bunio – MKS STAL Nowa Dęba.
   4. Adam Durlak – LZS Jadachy.
   5. Marek Kopeć - karate KYOKUSIHIN Nowa Dęba.
   6. Tomasz Licak - UKS „STENGA” Nowa Dęba
   7. Zbigniew Małek - LZS Cygany.
   8. Jarosław Mączka - Stowarzyszenie DĄB Nowa Dęba.
   9. Jan Rutkowski – LKS Tarnowska Wola.
   10. Jacek Szpunar – Klub Piłki Siatkowej Nowa Dęba.
   11. Adam Szpunar – Miejsko Gminny Organizator Sportu SZS.
   12. Adam Szurgociński – Dyrektor SOSiR Nowa Dęba.
   13. Jakub Szyszka - Stowarzyszenie Inspiracja „GARDA” Nowa Dęba.
   14. Wojciech Śmiech – Automobilklub – Nowa Dęba.
   15. Robert Zollner – Polski Związek Wędkarski koło nr 12 Nowa Dęba.

   16. Marek Puzio - Zarząd Miejsko - Gminny Ligi Obrony Kraju w Nowej Dębie

     

Podczas pierwszego posiedzenia członkowie Rady w głosowaniu wybrali Przewodniczącego, dwóch wiceprzewodniczących oraz sekretarza Rady Sportu. Przewodniczącym Rady Sportu Miasta i Gminy Nowa Dęba wybrany został Adam Bunio przedstawiciel MKS STAL Nowa Dęba, pierwszym wiceprzewodniczącym wybrano Tomasza Licaka z UKS STENGA, drugim wiceprzewodniczącym wybrany został Zbigniew Małek przedstawiciel LZS CYGANY, natomiast sekretarzem Rady Sportu wybrano Adama Szurgocińskiego Dyrektora SOSiR Nowa Dęba.
   

W Zarządzeniu Nr 222/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Dęba z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie ustalenia składu osobowego Rady Sportu Miasta i Gminy Nowa Dęba w § 1 dodaje sie pkt 16 w brzmieniu: "16) Marek Puzio - Zarząd Miejsko - Gminny Ligi Obrony Kraju w Nowej Dębie".