Kontrast oraz wielkość czcionki

Kamery Online

Aktualności

Co jeszcze nad Zalewem?

12-02-2014
Komentarze (1)
Mieszkańcy często spacerują... Takie fragmenty nawierzchni...

Gdy tylko pogoda na to pozwala nowodębski Zalew staje się miejscem bardzo licznych spacerów, marszów Nordic Walking czy ćwiczeń joggingowych. Wykonane do tej pory prace rewitalizacyjne spowodowały, że Zalew jest dużo częściej odwiedzanym miejscem.

 

Mieszkańcy widząc, że prace nie zostały zakończone z zaciekawieniem pytają, co jeszcze będzie?

Zakończyliśmy pierwszy etap rewitalizacji, w ramach którego powstała część ścieżek spacerowych, punkty widokowe, zmianie uległo molo, jest nowa marina do wodowania sprzętu wodnego i plac zabaw do uprawiania ćwiczeń fizycznych – mówi Zygmunt Żołądź, zastępca burmistrza. – Drugi etap prac rozpocznie się wiosną tego roku, gdy tylko warunki pogodowe pozwolą.

 

Etap ten obejmie budowę trzech wiat wielofunkcyjnych, które powstaną w miejscu zdemontowanych domków rekreacyjnych. Ponadto zostaną wykonane ścieżki spacerowe z tematycznymi tablicami informacyjnymi, ławkami i koszami na śmieci. Powstaną również trzy parkingi rowerowe. Najbardziej dominującym elementem architektonicznym będzie zadaszona wiata ogniskowo-grilowa ze stołami, ławami i drewutnią – idealne miejsce na organizowanie imprez integracyjnych, klasowych ognisk czy spotkań pokoleniowych.  Ten etap i cała inwestycja potrwa do końca czerwca bieżącego roku.

 

Do burmistrza napływają również pytania mieszkańców zaniepokojonych o stan bieżni rekreacyjnej, wykonanej z kruszywa naturalnego.
Niestety budzi ona także nasz niepokój – wyjaśnia Zygmunt Żołądź. – W trakcie odbioru nawierzchnia była zmrożona co uniemożliwiało jednoznaczne stwierdzenie należytego jej utwardzenia.

Dodatnie temperatury w miesiącach: grudniu 2013 i styczniu 2014 umożliwiły obserwację tej nawierzchni. Niestety w tym czasie, jej stan się pogorszył. Nawierzchnia przy opadach deszczu robi się fragmentami błotnista, co nie powinno mieć miejsca. To budzi naturalne obawy o jakość jej wykonania. Dlatego też Gmina podjęła kroki w celu ustalenia, czy zastosowany materiał teoretycznie spełnia wymagania projektowe, gdyż w zapisach projektu widnieje „kruszywo mineralne typu Plazadur”. W związku z tym, że do budowy bieżni użyto kruszywa mineralnego o nazwie Natural Grey, wystąpiliśmy do firmy Tegra Polska, dystrybutora na Polskę systemu Plazadur o opinię, czy zastosowane kruszywo jest równoważne w swoich parametrach. 10 lutego otrzymaliśmy potwierdzenie równoważności materiałów, tak więc należy domniemywać, że problem z nawierzchnią może wynikać bądź to z różnic w składzie mieszanki kruszywa, bądź to z niewłaściwej technologii wykonania. Na to pytanie musi odpowiedzieć niezależna ekspertyza, która zostanie jeszcze w tym tygodniu zlecona odpowiedniej jednostce (np. biegły sądowy, odpowiedni rzeczoznawca, firma specjalistyczna itp.) Ustalamy również z radcą prawnym, czy inspektor nadzoru należycie wypełnił do tej pory swoje obowiązki. Poinformowaliśmy również Wykonawcę o podjętych krokach.

O dalszym przebiegu inwestycji oraz tej sprawy będziemy mieszkańców informować.

UMiG
 

Lista aktualności

Komentarze

*
*
*
zgłoś do moderacji:
dermatolog (12-02-2014 13:48:18)
ani to ładne, ani brzydkie...