Kontrast oraz wielkość czcionki

Kamery Online

Alfredówka

Szkoła Podstawowa Remiza OSP

Wieś powstała z byłej posiadłości rodu Tarnowskich. Nazwa wsi prawdopodobnie pochodzi od imienia jednego ze synów Tarnowskiego, jednak żadne ze źródeł historycznych tego nie potwierdzają. Podobnie sprawa się ma z datą powstania wioski - nie zachowały się żadne dokumenty, które potwierdzałyby konkretną datę powstania tej miejscowości, ale wg podań powstała ok. 1802 roku. Na ten rok datuje się zmianę nazwy z Ciosy na Alfredówkę. Prowadzone badania archeologiczne wskazują, iż osada miała tu miejsce już w okresie paleolitu schyłkowego i była zamieszkana przez przedstawicieli tzw. kultury świderskiej. Pierwotnie wieś nazywała się Ciosy, a nazwa ta wzięła się z tego, że ludzie tutaj mieszkający trudnili się wyrębem lasów i ciosaniem drzew. Alfredówka to wieś o charakterze skupionej ulicówki o luźnej zabudowie wzdłuż drogi. Domy pobudowane są zazwyczaj po obu stronach drogi.


Pod koniec XIX wieku, będąca pod zaborem austriackim Alfredówka otrzymała od cesarza Franciszka Józefa na mocy uprawnień ziemie aby poprawić byt ludzi tu mieszkających. Jednak sprawa nie była tak do końca kolorowa, wieś dostała tylko 38 ha bagiennych łąk oraz 76 ha lasu, które potem zostały zabrane przez hrabiego Tarnowskiego. W tym czasie w Alfredówce znajdowała się kancelaria gminna, karczma, posterunek policji i trzyklasowa szkoła. Pod względem kościelnym wieś należała do parafii w Miechocinie. W okresie II wojny światowej w związku z rozbudową poligonu wojskowego część mieszkańców została wysiedlona ze swoich domostw.

 

W Alfredówce na mogile 20 poległych za wolność Ojczyzny w latach 1914-1920, usytuowanej na niewielkim wzniesieniu, znajduje się samotny drewniany krzyż, otoczony płotkiem, świadczących o pięknych patriotycznych tradycjach mieszkańców wsi.  Po wojnie zaszły widoczne zmiany, zwiazane było to z pracą mieszkańców w "Dezamecie" oraz w Kopalni Siarki Machów.

 

Od 1996 roku wieś posiada wodociąg, który został zbudowany przy udziale wsi i Społecznego Komitetu Budowy Wodociągu.
W 1996 roku został oddany do użytku nowy budynek szkoły, a w 1999 roku ufundowano sztandar, który został poświęcony 12 czerwca 1999 przez Jana Pawła II w Sandomierzu. Szkoła nosi imię Świętej Jadwigi Królowej.

 

Obecnie można zauważyć, że intensywnie rozwija się budownictwo. Ładnie położona wśród puszczańskich lasów i łąk Alfredówka przyciąga uciekających od miejskiego zgiełku. W miejscowości buduje się coraz więcej domów (rocznie przybywa ich około 10), bo oprócz atrakcyjnego położenia miejscowości, zachęcają stosunkowo tanie grunty budowlane.

 

W Alfredówce warte obejrzenia są dwie kapliczki: słupowa przy zagrodzie nr 25 oraz rzadko spotykana, zawieszona na drzewie tzw. szafkowa. Do zabytków zalicza się także drewniane zagrody i dom mieszkalny z pocz. XX wieku.