Kontrast oraz wielkość czcionki

Kamery Online

Przetargi

Numer postępowania Termin składania ofert Tytuł
RL.271.11.2018 2018-05-14 Usługa projektowa w zakresie: • Opracowanie projektu budowlanego budowy chodnika przy drodze krajowej nr 9 Radom – Rzeszów w m. Tarnowska Wola od km 138+830 do km 140+620 • Opracowanie projektu budowlanego budowy chodnika przy drodze krajowej nr 9 Radom – Rzeszów w os. Poręby Dębskie w Nowej Dębie od km 146+320 do km 146+720 • Opracowanie projektu budowlanego budowy chodnika przy drodze wo-jewódzkiej nr 872 w km 28+545 (Str. L) do zjazdu km 29+515 (Str. L)
RL.271.10.2018 2018-05-08 Budowa oświetlenia wraz z monitoringiem terenu Zalewu w Nowej Dębie
RL.271.9.2018 2018-06-04 Zaciągnięcie kredytu długoterminowego w wysokości 3.055.870,-zł (słownie: trzy miliony pięćdziesiąt pięć tysięcy osiemset siedemdziesiąt złotych) na 2018r.
RL.271.8.2018 2018-04-19 Wykonanie 2 sztuk plakatów pamiątkowo – informacyjnych w ramach projektu Rozwój instalacji OZE w instytucjach publicznych na terenie Gminy Nowa Dęba
RL.271.7.2017 2018-04-26 Usługa projektowa w zakresie: Opracowanie projektu budowlanego budowy drogi gminnej łączącej ulicę Nadole z drogą krajową nr 9 na wysokości ulicy Anieli Krzywoń w Nowej Dębie, Opracowanie projektu budowlanego budowy drogi gminnej ulica Spacerowa w Nowej Dębie, Opracowanie projektu budowlanego przebudowy dróg wewnątrzosiedlowych na Osiedlu Północ w Nowej Dębie.
RL.271.6.2018 2018-04-30 Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Chmielowie
RL.271.5.2018 2018-04-18 Budowa miejsc postojowych dla samochodów osobowych oraz remont chodników – dojścia do peronu w obrębie przystanku osobowego w miejscowościach Cygany i Tarnowska Wola
GND/2018/5/SP/P 2018-03-30 ZAPYTANIE OFERTOWE na dostawę wyposażenia klasopracowni przedmiotów przyrodniczych w ramach projektu „Kształcenie ogólne kluczem do sukcesu"
Archiwum postępowań