Kontrast oraz wielkość czcionki

Kamery Online

Przetargi

Numer postępowania Termin składania ofert Tytuł
RL.271.28.2018 2019-10-15 Remont dróg na terenie miasta i gminy Nowa Dęba w 2019r. – część II
RL.271.27.2019 2019-10-08 Utwardzenie terenu po obu stronach istniejącego parkingu w osiedlu Broniewskiego w Nowej Debie (nasprzeciwko budynku nr 2) na działce nr ewid. 180/1, obręb Nowa Dęba wraz z dojściem do istniejącego ciągu pieszego.
RL.271.26.2019 2019-10-03 Roboty budowlane w zakresie: - Dobudowa oświetlenia ulicznego przy ul. Ogrodowej w Nowej Dębie” - dz. nr. ewid. 128,130, 134 obręb Dęba, zgodnie z warunkami przyłączenia znak: 19/F2/UP/00958 z 20.05.2019 r. - Dobudowa oświetlenia ulicznego na istniejącej sieci nN w miejscowości Nowa Dęba ul. Złota zgodnie z warunkami przyłączenia znak; 19/F2/UP/01342 z 10.07.2019 r. - Dobudowa oświetlenia ulicznego na istniejącej linii n/N przy ul. Działowej w Nowej Dębie” - dz. nr. ewid. 738, 740/1, 741/2, 741
RL.271.25.2019 2019-10-01 Rozbudowa drogi gminnej nr 109965R zlokalizowanej na terenie TSSE EURO – PARK WISŁOSAN – Podstrefa Nowa Dęba
GKS.6232.6.41.2019 2019-09-16 Wykonanie prac związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest pochodzących z wymiany pokryć dachowych budynków z terenu miasta i gminy Nowa Dęba
RL.271.24.2019 2019-09-26 Remont chodnika ul. Al. Zwycięstwa – ul. Kościuszki – II ETAP (na odcinku od pawilonu JODEŁKA do ul. Kościuszki w Nowej Dębie), dz. ewid. 251/23 i 251/64, Obręb Nowa Dęba
RL.271.23.2019 2019-09-12 Dowóz uczniów szkół podstawowych z terenu Gminy Nowa Dęba na kryta pływalnię w Nowej Dębie
RL.271.22.2019 2019-09-19 Dobudowa oświetlenia ulicznego na istniejącej sieci nN oraz wymiana istniejących opraw w miejscowości Alfredówka – stacje transformatorowe nr 2, nr 4, nr 5
Archiwum postępowań