Kontrast oraz wielkość czcionki

Kamery Online

Przetargi

Numer postępowania Termin składania ofert Tytuł
GKS.7021.6.134.2018 Wykonywanie czynności związanych z zarządzaniem budynkami i lokalami stanowiącymi mieszkaniowy i użytkowy zasób Gminy Nowa Dęba oraz lokalami mieszkalnymi stanowiącymi własność Gminy Nowa Dęba we wspólnotach mieszkaniowych
GKS.6232.141.2018 Odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Nowa Dęba
RL.271.29.2018 2018-11-29 KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE GMINY NOWA DĘBA W ZAKRESIE UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNEGO (OC, AUTOCASCO, NNW, ASSISTANCE)
RL.271.28.2018 2018-12-13 Odbiór i transport odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkanych z terenu Miasta i Gminy Nowa Dęba
RL.271.27.2018 2018-11-28 Odbiór i transport odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkanych z terenu Miasta i Gminy Nowa Dęba
RL.271.26.2018 2018-09-12 Dowóz uczniów szkół podstawowych i gimnazjów z terenu Gminy Nowa Dęba na kryta pływalnię w Nowej Dębie
RL.271.25.2018 2018-10-02 Przebudowa boiska asfaltowego przy Zespole Placówek Oświatowych w Nowej Dębie na boisko wielofunkcyjne z nawierzchnią poliuretanową na działkach nr 875/1 i 875/3 w Nowej Dębie
RL.271.24.2018 2018-09-24 Rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku strażnicy OSP wraz ze zmianą ge-ometrii dachu i sposobu użytkowania pomieszczenia garażowego z przeznaczeniem na pomieszczenia biurowe i magazynowe na dz. nr. ewid. 405/1 w obrębie Jadachy – II etap
Archiwum postępowań