Kontrast oraz wielkość czcionki

Kamery Online

Przetargi

Numer postępowania Termin składania ofert Tytuł
RL.271.15.2018 2018-07-16 Przebudowa boiska asfaltowego przy Zespole Placówek Oświatowych w Nowej Dębie na boisko wielofunkcyjne z nawierzchnią poliuretanową na działkach nr 875/1 i 875/3 w Nowej Dębie
RL.271.14.2018 2018-07-09 Remont dróg w mieście i gminie Nowa Dęba w 2018 roku wraz z przebudową ulicy Spółdzielczej w Nowej Dębie
RL.271.13.2018 2018-07-04 Rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku strażnicy OSP wraz ze zmianą ge-ometrii dachu i sposobu użytkowania pomieszczenia garażowego z przeznaczeniem na pomieszczenia biurowe i magazynowe na dz. nr. ewid. 405/1 w obrębie Jadachy – II etap
RL.271.12.2018 2018-06-21 Wykonanie projektu budowlanego budynku Samorządowego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Nowej Dębie wraz z zagospodarowaniem terenu i zadaszoną trybuną na 200 miejsc
RL.271.11.2018 2018-05-14 Usługa projektowa w zakresie: • Opracowanie projektu budowlanego budowy chodnika przy drodze krajowej nr 9 Radom – Rzeszów w m. Tarnowska Wola od km 138+830 do km 140+620 • Opracowanie projektu budowlanego budowy chodnika przy drodze krajowej nr 9 Radom – Rzeszów w os. Poręby Dębskie w Nowej Dębie od km 146+320 do km 146+720 • Opracowanie projektu budowlanego budowy chodnika przy drodze wo-jewódzkiej nr 872 w km 28+545 (Str. L) do zjazdu km 29+515 (Str. L)
RL.271.10.2018 2018-05-08 Budowa oświetlenia wraz z monitoringiem terenu Zalewu w Nowej Dębie
RL.271.9.2018 2018-06-25 Zaciągnięcie kredytu długoterminowego w wysokości 3.055.870,-zł (słownie: trzy miliony pięćdziesiąt pięć tysięcy osiemset siedemdziesiąt złotych) na 2018r.
RL.271.8.2018 2018-04-19 Wykonanie 2 sztuk plakatów pamiątkowo – informacyjnych w ramach projektu Rozwój instalacji OZE w instytucjach publicznych na terenie Gminy Nowa Dęba
Archiwum postępowań