Kontrast oraz wielkość czcionki

Kamery Online

Przetargi

Numer postępowania Termin składania ofert Tytuł
RL.271.2.2019 2019-03-18 Przebudowa istniejacej klatki schodowej w budynku UMiG celem dostosowania do wymogów przepisów pożarowych wraz z wewnętrzną instalacją elektryczną i oddymiania przy ul. Rzeszowskiej 3 w Nowej Dębie, działka Nr 263/24
OR.2600.5.2018 2019-01-09 Zakup i sukcesywna dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych do Urzędu Miasta i Gminy Nowa Dęba w 2019 roku
OR.2600.4.2018 2019-01-09 Dostawa materiałów biurowych dla Urzędu Miasta i Gminy Nowa Dęba w 2019 roku.
OR.2630.1.2018 2018-12-21 Świadczenie usług pocztowych na rzecz Urzędu Miasta i Gminy Nowa Dęba w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych oraz ich ewentualnych zwrotów w obrocie krajowym i zagranicznym w 2019 roku
GKS.7021.1.14.2018 Bieżące utrzymanie i konserwacji zieleni miejskiej na terenie miasta Nowa Dęba w 2019 roku
GKS.7021.3.2.2018 Oczyszczanie ulic, placów i ciągów pieszych na terenie Gminy Nowa Dęba oraz Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN – Podstrefa Nowa Dęba w 2019 roku
GKS.7021.6.134.2018 Wykonywanie czynności związanych z zarządzaniem budynkami i lokalami stanowiącymi mieszkaniowy i użytkowy zasób Gminy Nowa Dęba oraz lokalami mieszkalnymi stanowiącymi własność Gminy Nowa Dęba we wspólnotach mieszkaniowych
GKS.6232.141.2018 Odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Nowa Dęba
Archiwum postępowań