Kontrast oraz wielkość czcionki

Kamery Online

Rejestr umów 2017

Lp Nr umowy Data zawarcia umowy Strony umowy Przedmiot umowy Wartość umowy Okres obowiązywania umowy Tryb udzielenia zamówienia
1 GKS.6232.167.2016 2017-01-02

PGKiM

Sp. z o.o.

odbiór i transport odpadów komunalnych z nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne 286 470

2017-01-02-

2017-12-31

przetarg nieograniczony
2 GKS.7021.2.79.2016 2016-12-28 PGKiM Sp. z o.o. zimowe utrzymanie dróg i ciągów pieszych
zwalczanie śliskości 139,54/godz,
odśnieżanie 121,39/godz, odśnieżanie wraz ze zwalczaniem śliskości 209,30/godz, ręczne odśnieżanie chodników 22,68/godz, gotowość do pracy 25920/od I-III, 4320/ od X-XII

2017-01-02-

2017-12-31

zlecenie
3 GKS.7021.6.141.2016 2016-12-28 PGKiM Sp. z o.o. administrowanie budynku przystanku dworcowego, bieżące utrzymanie toalet miejskich przy SOK oraz na terenie Parku Miejskiego, utrzymywanie porządku i czystości w klatkach schodowych przy ul. Jana Pawła II 4 106 299,66

2017-01-02-

2017-12-31

zlecenie
4 OR.2600.5.2016 2016-12-29 "RUCH" Spółka akcyjna, Warszawa dostawa prasy i czasopism 7 075,35

2017-01-02-

2017-12-31

zapytanie ofertowe
5

OR.2150.12.2016

GKS.7021.2.94.2016

2016-12-28 Czesław Urbaniak odśnieżanie dróg gminnych na terenie sołectwa Cygany 64 za jedną godzinę pracy

2017-01-01-

2017-12-31

art.4 pkt 8 u pzp
6 OR.2150.13.2016 GKS.7021.2.95.2016 2016-12-28 Jan Kotulski odśnieżanie dróg gminnych na terenie sołectwa Chmielów 64 za jedną godzinę pracy

2017-01-01-

2017-12-31

art.4 pkt 8 u pzp
7

OR.2151.2.2017

GKS.7021.9.7.2017

2017-01-02 Kamil Tomczyk sprzątanie przystanków autobusowych w Alfredówce i Budzie Stalowskiej 294 miesięcznie

2017-01-01-

2017-12-31

art.4 pkt 8 u pzp
8

OR.2150.4.2017

GKS.7021.9.5.2017

2017-01-02 Zbigniew Bryk sprzątanie przystanków autobusowych w Chmielowie i Cyganach 248 miesięcznie

2017-01-02-

2017-12-31

art.4 pkt 8 u pzp
9

OR.2150.3.2017

GKS.7021.9.3.2017

2017-01-02 Barbara Urbaniak sprzątanie przystanków autobusowych w Jadachach 196  miesięcznie

2017-01-02-

2017-12-31

art.4 pkt 8 u pzp
10

OR.2150.2.2017

GKS.7021.9.2.2017

2017-01-02 Józef Dowhanycz sprzątanie przystanków autobusowych w Rozalinie 172 miesięcznie

2017-01-02-

2017-12-31

art.4 pkt 8 u pzp
11

OR.2150.1.2017

GKS.7021.9.1.2017

2017-01-02 Zofia Biało sprzątanie przystanków autobusowych w Chmielowie 126 miesięcznie

2017-01-02-

2017-12-31

art.4 pkt 8 u pzp
12 GKS.7021.6.142.2016 2016-12-28 PGKiM Sp. z o.o. zarządzanie budynkami i lokalami 348 046,56

2017-01-01-

2017-12-31

zlecenie
13 OR.2151.1.2017 GKS.7021.9.4.2017 2017-01-02 Sławomir Rutkowski sprzątanie przystanków autobusowych w Tarnowskiej Woli 246 miesięcznie

2017-01-01-

2017-12-31

art.4 pkt 8 u pzp
14

OR.2151.53.2016

GKS.7021.2.97.2016

2016-12-28 Sławomir Rutkowski odśnieżanie dróg gminnych na terenie sołectwa Rozalin 64 za jedną godzinę pracy

2017-01-01-

2017-12-31

art.4 pkt 8 u pzp
15

OR.2151.52.2016

GKS.7021.2.96.2016

2016-12-28 Sławomir Rutkowski odśnieżanie dróg gminnych na terenie sołectwa Tarnowska Wola 64 za jedną godzinę pracy

2017-01-01-

2017-12-31

art.4 pkt 8 u pzp
16 RL.032.1.2017 2017-01-02 MKS STAL realizacja zadani- "Realizacja przedsięwzięć służących rozwojowi sportu na terenie miasta Nowa Dęba" 256 000

2017-01-02-

2017-12-31

konkurs
17 GKS.7021.2.100.2016 2016-12-28 Firma Handlowo-Usługowa Tomasz Kosior odśnieżanie drogi gminnej Nr 1 00 301 R 185 za jedną godzinę pracy

2017-01-01-

2017-12-31

art.4 pkt 8 u pzp
18

OR.2150.5.2017

GKS.7021.9.6.2017

2017-01-02 Kamil Kopeć sprzątanie przystanków autobusowych na Osiedlu Poręby Dębskie 98 miesięcznie

2017-01-01-

2017-12-31

art.4 pkt 8 u pzp
19 GKS.7021.3.2.2016 2016-12-28 PGKiM Sp. z o.o. oczyszczanie ulic, placów i ciągów pieszych 280 000

2017-01-01-

2017-12-31

zlecenie
20 OR.2630.1.2016 2016-12-28 Poczta Polska S.A. usługi pocztowe 85 069

2017-01-01-

2017-12-31

zapytanie ofertowe
21 GKS.7045.5.2016 2016-12-28 PGKiM Sp. z o.o. bieżące utrzymaniem Cmentarza Komunalnego 60 000

2017-01-01-

2017-12-31

zlecenie
22 RL.032.5.2017 2017-01-02 KS Cygany realizacja zadania- "Realizacja przedsięwzięć służących rozwojowi sportu na terenie sołectwa Cygany" 28 000

2017-01-02-

2017-11-30

konkurs
23 RL.032.3.2017 2017-01-02 KPS realizacja zadania- "Realizacja przedsięwzięć służących rozwojowi sportu na terenie miasta Nowa Dęba" 62 000

2017-01-02-

2017-12-31

konkurs
24 GKS.7021.2.98.2016 2016-12-28 Zakład Usług Leśnych Jan Burek odśnieżanie dróg gminnych na terenie sołectwa Alfredówka 85 za jedną godzinę pracy

2017-01-01-

2017-12-31

art.4 pkt 8 u pzp
25 GKS.1.2017.Ś 2017-01-02 Zakłady Metalowe "DEZAMET" S.A. odprowadzanie wód opadowych i roztopowych 9 094,81

2017-01-01-

2017-12-31

art.4 pkt 8 u pzp
26 RL.032.3.2017 2017-01-02 LKS Tarnowska Wola realizacja zadania- "Realizacja przedsięwzięć służących rozwojowi sportu na terenie sołectwa Tarnowska Wola, Rozalin, Alfredówka, Buda Stalowska" 28 000

2017-01-02-

2017-11-30

konkurs
27 RL.032.6.2017 2017-01-02 TSM Tarnobrzeg audycja telewizyjna 1 300

2017-01-02

-2017-12-31

art.4 pkt 8 u pzp
28 SO.5540-1.1.17 2017-01-04 Tomasz Łącz kierowca samochodu marki Renault Trafic w OSP Cygany 270 miesięcznie

2017-01-01

-2017-04-30

art.4 pkt 8 u pzp
29 SO.5540-1.2.17 2017-01-04 Zbigniew Dryka kierowca samochodu marki MAGIRUS w OSP Cygany 320 miesięcznie

2017-01-01

-2017-12-31

art.4 pkt 8 u pzp
30 SO.5540-1.3.17 2017-01-04 Sławomir Rutyna kierowca samochodu marki MAN w OSP Chmielów 320 miesięcznie

2017-01-01

-2017-12-31

art.4 pkt 8 u pzp
31 SO.5540-1.4.17 2017-01-04 Leszek Janusz kierowca samochodu marki Ford Transit w OSP Chmielów 270 miesiecznie

2017-01-01

-2017-12-31

art.4 pkt 8 u pzp
32 SO.5540-1.5.17 2017-01-04 Krzysztof Pająk kierowca samochodu marki Tatra A-815 w OSP Jadachy 320 miesięcznie

2017-01-01

-2017-12-31

art.4 pkt 8 u pzp
33 SO.5540-1.6.17 2017-01-04 Adam Zieliński kierowca samochodu marki JELCZ A-315 w OSP Rozalin 320 miesięcznie

2017-01-01

-2017-12-31

art.4 pkt 8 u pzp
34 SO.5540-1.7.17 2017-01-04 Zbigniew Wilk kierowca samochodu marki STAR A-244 w OSP Tarnowska Wola 320 miesięcznie

2017-01-01

-2017-12-31

art.4 pkt 8 u pzp
35 SO.5540-1.8.17 2017-01-04 Stanisław Rawski kierowca samochodu marki RENAULT TRAFIC w OSP Tarnowska Wola 270 miesięcznie

2017-01-01

-2017-12-31

art.4 pkt 8 u pzp
36 SO.5540-1.9.17 2017-01-04 Robert Tłusty kierowca samochodu marki FORD TRANSIT CUSTOM w OSP Alfredówka 270 miesięcznie

2017-01-01

-2017-12-31

art.4 pkt 8 u pzp
37 SO.5540-1.10.17 2017-01-04 Henryk Serafin kierowca samochodu marki STAR A-244 w OSP Alfredówka 320 miesięcznie

2017-01-01

-2017-12-31

art.4 pkt 8 u pzp
38 SO.5540-1.11.17 2017-01-04 Stanisław Okinczyc kierowca samochodu marki STAR A-244 w OSP Nowa Dęba 320 miesięcznie

2017-01-01

-2017-12-31

art.4 pkt 8 u pzp
39 SO.5540-1.12.17 2017-01-04 Krzysztof Czajkowski kierowca samochodu marki RENAULT MASTER w OSP Nowa Dęba 270 miesięcznie

2017-01-01

-2017-12-31

art.4 pkt 8 u pzp
40 SO.5540-1.13.17 2017-01-04 Mirosław Rębisz  kierowca samochodu marki STAR A-244 w OSP Poręby Dębskie 320 miesięcznie

2017-01-01

-2017-12-31

art.4 pkt 8 u pzp
41 GKS.6142.56.2016 2016-12-28 PGKiM Sp. z o.o. opieka dla psów na terenie oczyszczalni ścieków 1080 miesięcznie

2017-01-01

-2017-12-31

zlecenie
42 GKS.7021.2.102.2016 2016-12-28 PGKiM Sp. z o.o. bieżace utrzymanie dróg, placów i ciągów pieszych 72 000

2017-01-01

-2017-12-31

zlecenie
43 GKS.7021.1.35.2016 2016-12-28 PGKiM Sp. z o.o. utrzymanie i konserwacja zieleni miejskiej 167 000

2017-01-01

-2017-12-31

zlecenie
44 GKS.7021.2.99.2016 2016-12-28 F.H.U. Jacek Kosior Tartak- Transport- Węgiel, Mat. Budowlane- Usł. Rolnicze odśnieżanie dróg gminnych na terenie sołectwa Jadachy 85 za 1 godzinę pracy

2017-01-01

-2017-12-31

art.4 pkt 8 u pzp
45 GKS.6232.2.2017 2017-01-20 PGKiM Sp. z o.o. odbiór i transport odpadów komunalnych 834 408

2017-01-21

-2017-12-31

art. 67 ust 1 pkt 12
46 GPN.7.2017 2017-01-16 TPL- System Leokadia Tworek wykonywanie operatów szacunkowych 30 500

2017-01-16

-2017-12-31

art.4 pkt 8 u pzp
47 OR.2600.1.2017 2017-01-25 "HURT-PAPIER" Ryszard Cebula Sp.Jawna dostawa materiałów biurowych 30 569,78 2017-01-01 - 2017-12-31 zapytanie ofertowe
48 RL.041.1.2017 2017-02-02 Hubert Czub HCP Consulting poprawa dostępności komunikacyjnej dla inwestorów z terenu Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Euro Park Wisłosan-podstrefa Nowa Dęba  12 177,00 2017-02-02-2017-02-20 art.4 pkt 8 u pzp
49 OR.250.1.2016 2016-12-28 PGKiM Sp.z o.o. prace związane z utrzymaniem czystości i porządku w budynku przy ul. Rzeszowskiej 3

1400

miesięcznie

2017-01-01-2017-12-31 art.61 ust.1 pkt 1 u pzp
50 OR.2600.3.2017 2017-01-20 Firma Handlowa "ADA" Andrzej Tyra dostawa mebli dla Urzędu Miasta i Gminy Nowa Dęba 7160 2017-01-20-2017-02-19 zapytanie ofertowe
51 GPN.9.2017 2017-02-07 Usługi Geodezyjne inż. Tadeusz Durda wykonanie mapy do celów prawnych 2337 2017-02-07-2017-02-15 art.4 pkt 8 u pzp
52 OR.0304.1.2017 2017-01-02 Konrad Waldemar NOVUM SERVICE obsługa serwisowa oprogramowania firmy RADIX 105 zł/1 godz, koszty dojazdu 60% wg stawki za 1km na dzień 1 stycznia 2017 tj.  28,37 zł 2017-01-02-2017-12-31 art. 67 pkt 1 u pzp
53 RL.032.4.2017 2017-01-26 LZS Chmielów realizacja zadania- "Realizacja przedsięwzięc służących rozwojowi sportu na terenie sołectwa Chmielów" 28 000 2017-01-26-2017-11-30 konkurs
54 RL.032.7.2017 2017-02-01 LZS Jadachy realizacja zadania- "Realizacja przedsięwzięć służacych rozwojowi sportu na terenie sołectwa Jadachy" 41 000 2017-02-01-2017-11-30 konkurs
55 OR.45.1.2016 2016-12-30 DMK STUDIO Maciejewska,Klonowski Sp.J wsparcie techniczne oprogramowania 3312 2016-12-30-2017-12-31 art.4 pkt 8 u pzp
56 SM.8141.4.1.2017 OR.2151.15.2017 2017-01-27 Maria Kosiorowska nadzór nad prawidłowymi działaniami "Klubu Aktywności" 20,00 za jedną godzinę 2017-01-27-2017-06-30 zlecenie
57 SM.8141.4.3.2017 OR.2151.17.2017 2017-01-30 Edyta Załęska-Magda prowadzenie zajęć dla dzieci 35,00 za jedną godzinę zajęć 2017-01-30-2017-06-16 zlecenie
58 SM.8141.4.2.2017 OR.2151.16.2017 2017-01-30 Renata Konefał prowadzenie zajęć dla dzieci 35,00 za jedną godzinę zajęć 2017-01-30-2017-06-16 zlecenie
59 SM.8141.4.4.2017 OR.2151.18.2017 2017-01-30 Ewa Siwczuk-Cyma prowadzenie zajęć dla dzieci 35,00 za jedną godzinę zajęć 2017-01-30-2017-06-16 zlecenie
60 RI.7013.1.2.2017 2017-02-17 WALSKI-BUDOWNICTWO Piotr Walski, Paweł Walski termomodernizacja budynku SP w Cyganach wraz z przebudową instalacji gazowej, wymianą kotłów, modernizacją układu technologicznego kotłowni i przebudowie instalacji elektrycznej 777 440 2017-02-17-2017-07-31 przetarg nieograniczony
61 RI.7021.2.2017 2017-02-17 Special HDS, Marcin Borawa wymiana słupa oświetleniowego 2214 2017-02-14-2017-02-17 zlecenie
62 GKS.7021.8.4.2017 2017-02-17 PGKiM Nowa Dęba wymiana nawierzchni chodnika przy windzie Jana Pawła II 4 w Nowej Dębie 4797 2017-02-17-2017-03-31 art.4 ptk 8 u pzp
63 RI.7013.1.2.2017 2017-02-23 Firma Handlowo Usługowa "KRESKA" Krzysztof Buczyński nadzór inwestorski- termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Cyganach 500 2017-02-23-2017-03-10 art.4 pkt 8 u pzp
64 GPN.6.2017 2017-01-16 Biuro Usług Hydrogeologicznych i Ochrony Środowiska- Paweł Florek wykonanie badań geotechnicznych wraz z opracowaniem wyników na działkach przy ul. Leśnej 7380 2017-01-16-2017-01-31 art.4 pkt 8 u pzp
65 GKS.7021.8.5.2017 2017-02-20 HLG Sp. z o.o. montaż na budynku przy ulicy Jana Pawła II 20 kamery obrotowej 2 792,10 2017-02-20-2017-03-31 art.4 pkt 8 u pzp
66 GPN.8.2017 2017-01-30 Usługi Geodezyjno- Kartograficzne Aleksander Czachorowski rozgraniczenie działek ewidencyjnych położonych w obrębie Poręby Dębskie 2900 2017-01-30-2017-04-10 art.4 pkt 8 u pzp
67

OR.2510.1.2017

OR.2151.1.1.2017

2017-03-06 Lidia Płotnikiewicz-artmetry2 wykonanie dokumentacji projektowo- wykonawczej na zadanie pn.:"Remont Sali Ślubów USC" 3 075 2017-03-06-2017-04-10 art.4 pkt 8 u pzp
68 GKS.6131.4.2017 2017-02-02 EKOTON- Zieleń i Budownictwo Tadeusz Tabor prace związane z wycinką drzew i krzewów na terenie miasta 28836 2017-02-02-2017-04-15 art.4 pkt 8 u pzp
69 RI.7011.5.1.2017 2017-03-07 "Ekspert" S.C. Jadwiga Musiał, Radosław Musiał opracowanie projektu  przebudowy i dostosowania pomieszczeń w budynku Zespołu Szkół w Chmielowie na potrzeby placówki przedszkolnej 12 300 2017-03-07-2017-08-31 art. 4 pkt 8 u pzp
70 GKS.6131.5.017 2017-03-09 EKOTON- Zieleń i Budownictwo Tadeusz Tabor prace związane z wycinką drzew na terenie miasta 3 888 2017-03-09-2017-04-15 art.4 pkt 8 u pzp
71 OR.2600.5.2017 2017-02-14 F.H.U.KWAN Jerzy Kwieciński dostawa środków czystości do kwoty 9867,26 2017-02-14-2018-08-14 zapytanie ofertowe
72 OR.1333.3.2017 2017-01-04 Ideo Sp. z o.o. usługi hostingowe 984 2017-01-04-2017-12-31 art.4 pkt 8 u pzp
73 RI.7021.3.2017 2017-03-09 Special HDS Marcin Borawa wykonanie szafy zasilającej SO nad zalewem 6 150 2017-03-09-2017-04-28 zlecenie
74 RI.7013.1.2.2017 2017-03-14 A&R Usługi Projektowe Anna Smaroń nadzór inwestorski- termomodernizacja budynków użyteczności publicznej 20 209,95 2017-03-14-2017-10-31 przetarg nieograniczony
75 GPN.10.2017 2017-02-23 Usługi Geodezyjne inż. Tadeusz Durda wykonanie mapy do celów prawnych działek położonych w obrębie Nowa Dęba 728 2017-02-23-2017-03-10 art.4 pkt 8 u pzp
76 OR.2630.1.2016 2017-03-09  Usługi Transportowe Jan Kopeć przewóz osób 3100 2017-03-10-2017-03-12 art.4 pkt 8 u pzp
77 GPN.6861.2.2017 2017-03-13 Usługi Geodezyjne inż. Tadeusz Durda wykonanie mapy do celów prawnych działki położonej w obrębie Poręby Dębskie 615 2017-03-14-2017-03-30 art.4 pkt 8 u pzp
78 RL.032.10.2017 2017-03-17 Marlex Sp. z o.o. skład, łamanie, druk i zszycie Pisma Samorządu Miasta i Gminy Nowa Dęba "Nasze Sprawy" w roku 2017

przy objętości:

20 stron- 2205 zł

24 stron- 2415 zł

28 stron- 2625 zł

2017-03-17-2017-12-31 art. 4 pkt 8 u pzp
79 RI.7013.8.1.2017 2017-03-28 Zakład Usług Leśnych i Melioracji Lucjan Paterek zlokalizowanie istniejącego drenażu wraz z wykonaniem studni rewizyjnej na os. Hubala 4207,66 2017-03-28-2017-04-20 art. 4 pkt 8 u pzp
80 GKS.7021.6.16.2017 2017-02-20 P.U.P.H ELTEX TR wymiana stolarki okiennej (2 szt.) w komunalnym lokalu mieszkalnym 1909,44 2017-02-20-2017-03-31 art.4 pkt 8 u pzp
81 GKS.7021.2.7.2017 2017-03-20 Przedsiębiorstwo Robót Drogowych "DROKAM" Tomasz Wojtas remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych dróg gminnych na terenie miasta za 1 m² wyremontowanej powierzchni przy grubości wbudowanej masy równej 5 cm- 82,41 zł 2017-03-20-2017-04-10 art.4 pkt 8 u pzp
82 RI.7013.2.1017 2017-03-31 Zakład Usług Leśnych i Melioracji Lucjan Paterek przebudowa drogi gminnej- poprawa odwodnienia w m. Cygany "Piasek" 59 977,43 2017-03-31-2017-05-22 art. 4 pkt 8 u pzp
83 RI.7013.4.4.2017 2017-03-31 Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe Andrzej Pająk prace geodezyjne 7 626 2017-03-31-2017-04-15 art. 4 pkt 8 u pzp
84

RI.7013.13.3.2017

OR.2151.24.2017

2017-03-31 Beata Barszcz nadzór inwestorski- przebudowa drogi gminnej- poprawa odwodnienia w m. Cygany "Piasek" 800 2017-03-31-2017-05-22 art.4 pkt 8 u pzp
85

SM.8141.4.6.2017

OR.2151.1.1.2017

2017-03-27 Andrzej Paprot wykonanie programu o charakterze profilaktyki uzależnień 3100 2017-04-10 oferta
86 GPN.6831.7.2017 2017-04-04 "ALFA-GEO" Usługi Geodezyjne i Kartograficzne Jacek Kafel podział nieruchomości 29 900 2017-04-04-2017-10-04 zapytanie ofertowe
87 GKS.7021.8.7.2017 2017-02-24 PGKiM Sp. z o.o. przewóz kostki granitowej i krawężników 6100 2017-02-24-2017-03-31 art.4 pkt 8 u pzp
88 GKS.7021.8.1.2017 2017-01-23 PGKiM Sp. z o.o. wynajęcie sprzętu do prac remontowo- porządkowych ceny jednostkowe 2017-01-23-2017-12-31 art.4 pkt 8 u pzp
89 RI.7013.7.1.2017 2017-03-31 Firma Remontowo- Brukarska Dariusz Król budowa chodnika w Chmielowie 15 800 2017-03-31-2017-04-30 art.4 pkt 8 u pzp
90 RL.032.11.2017 2017-04-07 ROD "RELAKS" realizacja zadania- Wykonanie nawierzchni głównej alejki w Ogrodzie "Relaks"- część druga 9 000 2017-05-01-2017-10-31 konkurs
91 RL.032.13.2017 2017-04-10 ROD "Nad Bystrzykiem" realizacja zadania- Wymiana przyłącza wodociagowego na terenie Ogrodu "Nad Bystrzykiem" 2 500 2017-04-10-2017-11-30 konkurs
92 RL.032.12.2017 2017-04-11 ROD "Rekreacja" realizacja zadania- "Zakup garażu jednostanowiskowego na potrzeby magazynu" 5 000 2017-05-01-2017-07-10 konkurs
93 SM.8141.4.5.2017 2017-02-24 InterActive Agencja Komunikacji Marketingowej szkolenie dla członków Komisji Alkoholowej 1 700 2017-03-15 oferta
94 OR.2600.2.2017 2017-01-25 ENTEREO Mateusz Pawlikowski zakup i sukcesywna dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych 20 679,99 2017-01-25-2017-12-31 zapytanie ofertowe
95 OR.1333.4.2017 2017-03-31 "MARKUS" Marek Kugler opieka autorska dla systemów komputerowych z pakietu Radix ceny jednostkowe 2017-04-01-2018-03-31 zapytanie ofertowe
96

RI.7013.4.9.2017

OR.2151.1.1.2017

2017-04-10 Beata Barszcz kosztorysy i przedmiary na remont dróg w mieście i gminie 2 490 2017-04-10-2017-04-15 oferta
97 RI.7013.2.2.2017 2017-04-20 WOBUD Zakład Remontowo-Budowlany Jan Wojnarowski termomodernizacja budynku Przedszkola nr 1 w Nowej Dębie 350 095,27 2017-04-20-2017-10-27 przetarg nieograniczony
98

SM.8141.4.7.2017

OR.2151.25.2017

2017-04-18 Agnieszka Katarzyna Kochanowicz-Staszczak konsultacje psychologiczne 60,00 za jedną godzinę konsultacji 2017-04-19-2017-12-02 zlecenie
99

GPN.6131.7.2.2017

OR.2151.24.2017

2017-04-03 Łukasz Pasek obowiązki gajowego w solectwie Rozalin 119,00 miesięcznie 2017-04-01-2017-12-31 zlecenie
100

GKS.7021.2.16.2017

OR.2151.1.3.2017

2017-04-26 Stanisław Zięba remont odcinka drogi obręb Dęba 4800 2017-04-26-2017-05-15 oferta
101 GKS.6232.45.2017 2017-04-25 PGKiM Sp. z o.o. likwidacja "dzikiego wysypiska" na terenie miasta 2 662,70 2017-04-25-2017-05-05 zlecenie
102 RL.032.20.2017 2017-04-28 Towarzystwo Włościańskie "ŁUGI" realizacja zadania- "Jesienne Spotkanie Pokoleń" 3 000 2017-11-01-2017-11-30 konkurs
103 RL.032.17.2017 2017-04-28 Towarzystwo Włościańskie "ŁUGI" realizacja zadania- "Aktywni 50+" 4 500 2017-06-01-2017-11-30 konkurs
104 RL.032.19.2017 2017-04-28 Nowodębskie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne realizacja zadania- "Majówka przy Zybury- trzy godzinki dla rodzinki" i pod hasłem "U nas jak w bajce" 3 300 2017-05-02-2017-06-30 konkurs
105 RL.032.23.2017 2017-04-28 Nowodębskie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne realizacja zadania- "XVIII Biegi Uliczne" 1 400 2017-05-02-2017-06-30 konkurs
106 RL.032.22.2017 2017-04-28 Stowarzyszenie Klub Sportowy Cygany realizacja zadania- "Zawody Sportowe o Puchar Burmistrza" 1 400 2017-05-05-2017-11-30 konkurs
107

RL.032.15.2017

OR.2151.1.4.2017

2017-04-25 Sławomir Gurdak wykonanie herbu gminy 308 2017-04-25-2017-05-04 zapytanie ofertowe
108 GKS.7021.2.17.2017 2017-05-02 Zakład Usług Leśnych i Melioracyjnych Lucjan Paterek remont przepustu w ciągu drogi obręb Poręby Dęskie 6 321,82 2017-05-02-2017-05-30 oferta
109 RL.032.18.2017 2017-05-08 Stowarzyszenie Veritas et Bonum realizacja zadania- "Dzielmy się sobą jak chlebem- II edycja" 3 300 2017-05-22-2017-07-07 konkurs
110 GKS.7021.8.2.2017 2017-05-04 Firma Remontowo-Brukarska Dariusz Król utwardzenie terenu przed budynkiem 1 Maja 4 13 800 2017-05-04-2017-05-31 zapytanie ofertowe
111 RI.7013.5.2.2017 2017-05-09 Zakład Remontowo- Budowlany Roman Olszowy termomodernizacja budynku UMiG 1 639 537,71 2017-05-09-2017-10-27 przetarg nieograniczony
112 RL.032.14.2017 2017-04-25 Marzena Struk wykonanie 10 sztuk witraży herbu miasta 2750 2017-04-25-2017-05-19 zapytanie ofertowe
113 GPN.6131.8.3.2017 2017-04-24 Zakład Usług Leśnych "ELITELAS" Krzysztof Madej wycinka i zrywka 250 sztuk żerdzi oraz pozyskanie drewna w lesie gminnym na terenie Sołectwa Tarnowska Wola ceny jednostkowe 2017-04-24-2017-05-17 zlecenie
114

GPN.7021.1.2017

OR.2150.16.2017

2017-05-11 Józef Grdeń remont bieżni na placu zabaw w sołectwie Jadachy 450 2017-04-11-2017-05-31 zlecenie
115

SM.8141.3.6.2017

OR.2151.31.2017

2017-05-16 Katarzyna Tadra przeprowadzenie programu profilaktycznego pn. "Debata" w klasach szóstych szkół podstawowych 2000 2017-05-17-2017-06-15 zlecenie
116

SO.5540-1.14.17

OR.2151.32.17

2017-05-05 Grzegorz Łącz kierowca samochodu m-ki Renault Trafic w OSP w Cyganach 270 miesięcznie 2017-05-01-2017-12-31 zlecenie
117 RI.7013.8.2.2017 2017-04-28 Zakład Usług Leśnych i Melioracji Lucjan Paterek zlokalizowanie istniejącego drenażu wraz z wykonaniem studni rewizyjnej na os. Hubala 1 292,29 2017-04-28-2017-04-29 zapytanie cenowe
118 RL.032.21.2017 2017-04-28 Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Tarnobrzegu zadanie publiczne- organizacja imprez i zawodów sportowych majacych na celu upowszechnianie aktywności sportowej wśród mieszkańców Gminy 1 400 2017-08-01-2017-11-30 konkurs
119 Rl.032.16.2017 2017-04-28 Stowarzyszenie na Rzecz Ekorozwoju i promocji Wsi Jadachy realizacja zadania- "Wakacyjny Turniej Piłki Siatkowej Plażowej" 800 2017-06-05-2017-07-05 konkurs
120 RI.7013.4.4.2017 2017-05-08 "FLORENA" Piotr Puzio wykonanie zasilania awaryjnego nawodnienia na stadionie SOSiR 19 980 2017-05-08-2017-05-19 zlecenie
121 GKS.7021.8.12.2017 2017-05-23 PGKiM Sp.z o.o. demontaż pergoli śmietnikowej przy budynkach Jana Pawła II w Nowej Dębie 3 531,33 2017-05-23-2017-06-30 zlecenie
122 RI.3025.7.1.2017 2017-05-22 "HENDEX" Liliana Tabor- Witoń zagospodarowanie terenu przy budynku CKL w Cyganch 1 000 2017-05-22-2017-06-02 zlecenie
123 OR.2431.1.2017 2017-05-24 NZOZ Centrum Poradnia Medycyny Pracy lek. med. Beata Tebin-Tomczyk badania profilaktyczne dla pracowników UMiG ceny jednostkowe 2017-05-24-2019-05-23 zlecenie
124 GKS.7021.1.7.2017 2017-05-23 PGKiM Sp. z o.o. zakup i zasadzenie kwiatów na terenie zieleńca przy przystanku dworcowym 6 969,14 2017-05-23-2017-06-02 oferta
125 RI.3050.3.1.2017 2017-05-22 POLLAS III Jarosław Gwizdała dostawa traktorka- kosiarki typu MUCCULLOCH M145-97TC automat 9 099 2017-05-22-2017-05-26 zlecenie
126 RL.041.4.2017 2017-05-05 RW Electra Sp. z o.o. opracowanie dokumentacji projektowo- budowlanej, wykonawczej, kosztorysowej, instalacji fotowoltanicznych dla obiektór publicznych 24 600 2017-05-05-2017-05-26 zapytanie ofertowe
127 OR.2512.1.2017 2017-04-24 Biuro Obsługi Firm "KANON" Jarosław Kowalski opracowanie Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego dla obiektu UMiG 1500 2017-04-24-2017-05-31 zlecenie
128 GKS.7021.2.27.2017 2017-05-31 Zakład Usług Leśnych i Melioracyjnych Lucjan Paterek remont przepustu w ciągu drogi w miejscowości Cygany 3 548,49 2017-05-31-2017-06-30 oferta
129 RL.032.26.2017 2017-06-05 Towarzystwo Włościańskie "ŁUGI" realizacja zadania "Rodzinny Rajd Rowerowy" 1 400 2017-09-01-2017-10-15 konkurs
130 RL.032.25.2017 2017-06-06 Nowodęskie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne realizacja zadania "14 Zeszyt NTSK" 2 000 2017-06-01-2017-11-30 konkurs
131 SO.5540-1.15.17 2017-06-07 Krzysztof Kopeć kierowca samochodu marki Renault Master w OSP w Rozalinie 270 miesięcznie 2017-06-01-2017-12-31 zlecenie
132 RI.7013.4.5.2017 2017-06-01 Firma Remontowo-Brukarska Król Dariusz wykonanie ogrodzenia cysterny na wodę na terenie SOSiR 5 000,01 2017-06-01-2017-06-09 zlecenie
133 RI.7013.4.6.2017 2017-06-01 HLG Sp. z o.o. wykonanie systemu monitoringu stadionu SOSiR 4 920 2017-06-01-2017-06-14 zlecenie
134 04.03.17.NB.UZ 2017-04-11 Instytut Sportu- Państwowy Instytut Badawczy weryfikacja poprawności instalacji nawierzchni poliuretanowej stadionu lekkoatletycznego SOSiR 9 400 2017-04-11-2017-04-26 zlecenie
135

RI.7013.4.12.2017

OR.2151.33.2017

2017-06-06 Beata Barszcz nadzór inwestorski przy realizacji zadania pn."Remont dróg gminnych na terenie miasta i gminy" 4 980 2017-06-06-2017-07-30 zlecenie
136 RI.7013.4.11.2017 2017-06-09 Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. remont dróg na terenie miasta i gminy 730 828,69 2017-06-09-2017-07-30 przetarg nieograniczony
137 GPN.6870.7.4.2017 2017-05-31 Przedsiębiorstwo Handlowo- Usługowe Andrzej Pająk prace geodezyjne 4 674 2017-05-31-2017-09-01 zlecenie
138 GPN.6131.8.3.2017 2017-06-01 EKOTON- Zieleń i Budownictwo Tadeusz Tabor wycena drewna 686 2017-06-01-2017-06-08 zlecenie
139 SM.8141.4.13.2017 2017-05-19 Peogres- Instytut Rozwoju i Edukacji Borkowski Kamil usługa szkoleniowa dla sprzedawców napojów alkoholowych na terenie gminy 1750 2017-05-29-2017-06-02 zlecenie
140 SM.8141.4.8.2017 2017-04-21 Progres- Instytut Rozwoju i Edukacji Borkowski Kamil usługa edukacyjno- szkoleniowa 6650 2017-04-24-2017-05-10 zlecenie
141

SM.8141.4.9.2017

OR.2151.27.2017

2017-05-04 Dariusz Karnat prowadzenie zajęć piłkarskich 70 zł za 1 sesję treningową 2017-05-04-2017-10-31 zlecenie
142

SM.8141.4.9.2017

OR.2151.27.2017

2017-05-04 Mariusz Koper prowadzenie zajęć piłkarskich 70 zł za 1 sesję treningową 2017-05-04-2017-10-31 zlecenie
143

SM.8141.4.10.2017

OR.2151.28.2017

2017-05-04 Sylwester Rolek prowadzenie zajęć piłkarskich 70 zł za 1 sesję treningową 2017-05-04-2017-10-31 zlecenie
144

SM.8141.4.12.2017

OR.2151.30.2017

2017-05-04 Piotr Mazurkiewicz prowadzenie zajęć piłkarskich 70 zł za 1 sesję treningową 2017-05-04-2017-10-31 zlecenie
145 GPN.6831.8.2017 2017-05-05 Usługi Geodezyjne inż. Tadeusz Durda podział nieruchomości 1845 2017-05-05-2017-06-30 zlecenie
146 GKS.6131.27.2017 2017-06-21 EKOTON- Zieleń i Budownictwo Tadeusz Tabor prace związane z wycinką drzew na terenie miasta 2500 2017-06-21-2017-07-10 zlecenie
147 RL.041.3.1.2017 2017-06-22 Biuro Rachunkowe Stanisław Cisło Biegły Rewident badanie sprawozdania końcowego z realizacji projektu pt. "Opracowanie Lokalnego Planu Rewitalizacji dla Gminy Nowa Dęba na lata 2017-2022" 1845 2017-06-28-2017-06-30 zlecenie
148 RL.041.6.2017 2017-05-30 Hubert Czub HCP Consulting opracowanie dokumentacji aplikacyjnej tj. Stadium wykonalności dla projektu pt."Rozwój Instalacji OZE w instytucjach publicznych na terenie Gminy Nowa Dęba" 12 177 2017-05-31 zlecenie
149 RL.041.3.2017 2017-05-11 EKO-GEO GLOB Rafał Modrzejewski opracowanie Lokalnego Planu Rewitalizacji dla Gminy Nowa Dęba na lata 2017-2022 5 904 2017-05-11-2017-05-31 zapytanie ofertowe
150 RL.032.27.2017 2017-06-07 MIMKAT Agencja Reklamowa Mariusz Moskalewicz opracowanie projektu, wykonanie, dostawa i montaż tablic informacyjnych 13500 2017-06-07-2017-07-25 zlecenie
151 RL.7013.9.2.2017 2017-06-30 WOBUD Zakład Remontowo- Budowlany Jan Wojnarowski termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Jadachach 427 677,16 2017-06-30-2017-10-27 przetarg nieograniczony
152 GKS.7021.8.13.2017 2017-06-21 Firma Remontowo-Brukarska Dariusz Król remont chodnika przy budynku Jana Pawła II 3 29 643 2017-06-21-2017-07-31 zapytanie ofertowe
153 RL.032.27.2017 2017-06-23 Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów realizacja zadania pt."Dzień Serniora" 2500 2017-08-02-2017-10-17 konkurs
154 RI.3025.7.2.2017 2017-06-12 Usługi Budowlane "EDEK" Krzysztof Kopeć remont garażu OSP w Rozalinie i wykonanie wylewki betonowej pod toaletę przenośną

remont garażu- 6 494,40

wykonanie wylewki- 1 254,60

2017-06-12-2017-06-30 zlecenie
155 GKS.6181.1.4.2017 2017-06-21 Usługi Transportowe Jan Gurdak usługa transportowa 998,46 2017-06-25 zlecenie
156 GKS.7021.2.36.2017 2017-07-03 Zakład Usług Leśnych i Melioracyjnych Lucjan Paterek remont przepustu w ciągu drogi w miejscowości Cygany oraz rowu i pobocza przy ulicy Strefowej w miejscowości Chmielów 8 959,51 2017-07-03-2017-07-14 oferta
157 RI.7013.13.1.2017 2017-07-10 Firma Remontowo- Brukarska Dariusz Król budowa ciągu pieszego wraz z odwodnieniem przy ulicy Hubala 50 000 2017-07-10-2017-09-30 zapytanie cenowe
158 RI.7013.11.2.2017 2017-07-10 Andrzej Kotowicz wykonanie projektu technicznego kanalizacji sanitarnej na terenie TSSE Nowa Dęba 47 840 2017-07-10-2017-11-30 zapytanie ofertowe
159 RI.3025.3.3.2017 2017-07-17 Special HDS Marcin Borawa dobudowa oświetlenia ulicznego w Cyganach 13 530 2017-07-17-2017-10-31 zlecenie
160 GKS.7021.6.77.2017 2017-07-12 P.U.P.H. ELTEX TR wymiana drzwi zewnętrznych do NZOZ PROF-MED 4 428 2017-07-12-2017-08-31 zlecenie
161 GKS.7021.6.65.2017 2017-06-09 P.U.P.H ELTEX TR wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w lokalach użytkowch 5 666,61 2017-06-09-2017-08-04 zlecenie
162 GPN.6331.14.2017 2017-07-17 Rejonowy Związek Spółek Wodnych w Tarnobrzegu renowacja rowu przy drodze gminnej- obręb Rozalin 4 000 2017-07-17-2017-08-25 zlecenie
163 GPN.6131.6.1.2017 2017-07-14 EKOTON- Zieleń i Budownictwo Tadeusz Tabor wycinka 1 szt. sosny w lesie gminnym na terenie Osiedla Poręby Dębskie 250 2017-07-14-2017-07-28 zlecenie
164 GPN.7013.1.2017 2017-07-10 inż. Szczepan Tadeusz Religa wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn."Odwodnienie rowami otwartymi planowanego terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w sołectwie Cygany" 6500 2017-07-10-2017-11-30 zlecenie
165 GPN.7013.1.2017 2017-07-10 Usługi Geodezyjne i Kartograficzne mgr inż. Irena Greń wykonanie dokumentacji geodezyjnej do celów projektowych na terenie obrębu Cygany 3500 2017-07-10-2017-08-18 zlecenie
166 OR.2150.18.2017 2017-07-21 Magdalena Maciąg doręczanie przesyłek slużbowych

3,50- na terenie miasta

4,50- na terenie osiedla Dęba i Poręby Dębskie

2017-07-21 zlecenie
167 OR.2150.19.2017 2017-07-21 Agnieszka Warchoł doręczanie przesyłek służbowych

3,50- na terenie miasta

4,50- na terenie osiedla Dęba i Poręby Dębskie

2017-07-21 zlecenie
168 GPN.6840.18.2017 2017-07-20 Pomiary Geodezyjne Władysław Jaremko podział nieruchomości- obręb Dęba 1722 2017-07-20-2017-09-15 zlecenie
169 GKS.7021.2.40.2017 2017-07-27 KORPOL Roboty Ziemne Przemysław Korpuliński dostawa 140 t tłucznia kamiennego oraz rozplantowanie wraz z profilowaniem nawierzchni na drogach w sołectwie Cygany 8 000 2017-07-27-2017-08-31 zlecenie
170 SO.5540.1.2017 2017-08-02 Przedsiębiorstwo Specjalictyczne "bocar" Sp. z o.o. zakup samochodu pożarniczo-gaśniczego dla OSP Jadachy 749 439 2017-08-02-2017-11-30 przetarg nieograniczony

 

Data publikacji: 2017-01-03
Osoba udostępniająca na stronie: Administrator
Data modyfikacji: 2017-08-02
Osoba modyfikująca: Anna Rutkowska