Kontrast oraz wielkość czcionki

Kamery Online

Rejestr umów 2017

Lp Nr umowy Data zawarcia umowy Strony umowy Przedmiot umowy Wartość umowy Okres obowiązywania umowy Tryb udzielenia zamówienia
1 GKS.6232.167.2016 2017-01-02

PGKiM

Sp. z o.o.

odbiór i transport odpadów komunalnych z nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne 286 470

2017-01-02-

2017-12-31

przetarg nieograniczony
2 GKS.7021.2.79.2016 2016-12-28 PGKiM Sp. z o.o. zimowe utrzymanie dróg i ciągów pieszych
zwalczanie śliskości 139,54/godz,
odśnieżanie 121,39/godz, odśnieżanie wraz ze zwalczaniem śliskości 209,30/godz, ręczne odśnieżanie chodników 22,68/godz, gotowość do pracy 25920/od I-III, 4320/ od X-XII

2017-01-02-

2017-12-31

zlecenie
3 GKS.7021.6.141.2016 2016-12-28 PGKiM Sp. z o.o. administrowanie budynku przystanku dworcowego, bieżące utrzymanie toalet miejskich przy SOK oraz na terenie Parku Miejskiego, utrzymywanie porządku i czystości w klatkach schodowych przy ul. Jana Pawła II 4 106 299,66

2017-01-02-

2017-12-31

zlecenie
4 OR.2600.5.2016 2016-12-29 "RUCH" Spółka akcyjna, Warszawa dostawa prasy i czasopism 7 075,35

2017-01-02-

2017-12-31

zapytanie ofertowe
5

OR.2150.12.2016

GKS.7021.2.94.2016

2016-12-28 Czesław Urbaniak odśnieżanie dróg gminnych na terenie sołectwa Cygany 64 za jedną godzinę pracy

2017-01-01-

2017-12-31

art.4 pkt 8 u pzp
6 OR.2150.13.2016 GKS.7021.2.95.2016 2016-12-28 Jan Kotulski odśnieżanie dróg gminnych na terenie sołectwa Chmielów 64 za jedną godzinę pracy

2017-01-01-

2017-12-31

art.4 pkt 8 u pzp
7

OR.2151.2.2017

GKS.7021.9.7.2017

2017-01-02 Kamil Tomczyk sprzątanie przystanków autobusowych w Alfredówce i Budzie Stalowskiej 294 miesięcznie

2017-01-01-

2017-12-31

art.4 pkt 8 u pzp
8

OR.2150.4.2017

GKS.7021.9.5.2017

2017-01-02 Zbigniew Bryk sprzątanie przystanków autobusowych w Chmielowie i Cyganach 248 miesięcznie

2017-01-02-

2017-12-31

art.4 pkt 8 u pzp
9

OR.2150.3.2017

GKS.7021.9.3.2017

2017-01-02 Barbara Urbaniak sprzątanie przystanków autobusowych w Jadachach 196  miesięcznie

2017-01-02-

2017-12-31

art.4 pkt 8 u pzp
10

OR.2150.2.2017

GKS.7021.9.2.2017

2017-01-02 Józef Dowhanycz sprzątanie przystanków autobusowych w Rozalinie 172 miesięcznie

2017-01-02-

2017-12-31

art.4 pkt 8 u pzp
11

OR.2150.1.2017

GKS.7021.9.1.2017

2017-01-02 Zofia Biało sprzątanie przystanków autobusowych w Chmielowie 126 miesięcznie

2017-01-02-

2017-12-31

art.4 pkt 8 u pzp
12 GKS.7021.6.142.2016 2016-12-28 PGKiM Sp. z o.o. zarządzanie budynkami i lokalami 348 046,56

2017-01-01-

2017-12-31

zlecenie
13 OR.2151.1.2017 GKS.7021.9.4.2017 2017-01-02 Sławomir Rutkowski sprzątanie przystanków autobusowych w Tarnowskiej Woli 246 miesięcznie

2017-01-01-

2017-12-31

art.4 pkt 8 u pzp
14

OR.2151.53.2016

GKS.7021.2.97.2016

2016-12-28 Sławomir Rutkowski odśnieżanie dróg gminnych na terenie sołectwa Rozalin 64 za jedną godzinę pracy

2017-01-01-

2017-12-31

art.4 pkt 8 u pzp
15

OR.2151.52.2016

GKS.7021.2.96.2016

2016-12-28 Sławomir Rutkowski odśnieżanie dróg gminnych na terenie sołectwa Tarnowska Wola 64 za jedną godzinę pracy

2017-01-01-

2017-12-31

art.4 pkt 8 u pzp
16 RL.032.1.2017 2017-01-02 MKS STAL dotacja sport 256 000

2017-01-02-

2017-12-31

konkurs
17 GKS.7021.2.100.2016 2016-12-28 Firma Handlowo-Usługowa Tomasz Kosior odśnieżanie drogi gminnej Nr 1 00 301 R 185 za jedną godzinę pracy

2017-01-01-

2017-12-31

art.4 pkt 8 u pzp
18

OR.2150.5.2017

GKS.7021.9.6.2017

2017-01-02 Kamil Kopeć sprzątanie przystanków autobusowych na Osiedlu Poręby Dębskie 98 miesięcznie

2017-01-01-

2017-12-31

art.4 pkt 8 u pzp
19 GKS.7021.3.2.2016 2016-12-28 PGKiM Sp. z o.o. oczyszczanie ulic, placów i ciągów pieszych 280 000

2017-01-01-

2017-12-31

zlecenie
20 OR.2630.1.2016 2016-12-28 Poczta Polska S.A. usługi pocztowe 85 069

2017-01-01-

2017-12-31

zapytanie ofertowe
21 GKS.7045.5.2016 2016-12-28 PGKiM Sp. z o.o. bieżące utrzymaniem Cmentarza Komunalnego 60 000

2017-01-01-

2017-12-31

zlecenie
22 RL.032.5.2017 2017-01-02 KS Cygany dotacja sport 28 000

2017-01-02-

2017-11-30

konkurs
23 RL.032.3.2017 2017-01-02 KPS dotacja sport 62 000

2017-01-02-

2017-12-31

konkurs
24 GKS.7021.2.98.2016 2016-12-28 Zakład Usług Leśnych Jan Burek odśnieżanie dróg gminnych na terenie sołectwa Alfredówka 85 za jedną godzinę pracy

2017-01-01-

2017-12-31

art.4 pkt 8 u pzp
25 GKS.1.2017.Ś 2017-01-02 Zakłady Metalowe "DEZAMET" S.A. odprowadzanie wód opadowych i roztopowych 9 094,81

2017-01-01-

2017-12-31

art.4 pkt 8 u pzp
26 Rl.032.3.2017 2017-01-02 LKS Tarnowska Wola dotacja sport 28 000

2017-01-02-

2017-11-30

konkurs
27 RL.032.6.2017 2017-01-02 TSM Tarnobrzeg audycja telewizyjna 1 300

2017-01-02

-2017-12-31

art.4 pkt 8 u pzp
28 SO.5540-1.1.17 2017-01-04 Tomasz Łącz kierowca samochodu marki Renault Trafic w OSP Cygany 270 miesięcznie

2017-01-01

-2017-04-30

art.4 pkt 8 u pzp
29 SO.5540-1.2.17 2017-01-04 Zbigniew Dryka kierowca samochodu marki MAGIRUS w OSP Cygany 320 miesięcznie

2017-01-01

-2017-12-31

art.4 pkt 8 u pzp
30 SO.5540-1.3.17 2017-01-04 Sławomir Rutyna kierowca samochodu marki MAN w OSP Chmielów 320 miesięcznie

2017-01-01

-2017-12-31

art.4 pkt 8 u pzp
31 SO.5540-1.4.17 2017-01-04 Leszek Janusz kierowca samochodu marki Ford Transit w OSP Chmielów 270 miesiecznie

2017-01-01

-2017-12-31

art.4 pkt 8 u pzp
32 SO.5540-1.5.17 2017-01-04 Krzysztof Pająk kierowca samochodu marki Tatra A-815 w OSP Jadachy 320 miesięcznie

2017-01-01

-2017-12-31

art.4 pkt 8 u pzp
33 SO.5540-1.6.17 2017-01-04 Adam Zieliński kierowca samochodu marki JELCZ A-315 w OSP Rozalin 320 miesięcznie

2017-01-01

-2017-12-31

art.4 pkt 8 u pzp
34 SO.5540-1.7.17 2017-01-04 Zbigniew Wilk kierowca samochodu marki STAR A-244 w OSP Tarnowska Wola 320 miesięcznie

2017-01-01

-2017-12-31

art.4 pkt 8 u pzp
35 SO.5540-1.8.17 2017-01-04 Stanisław Rawski kierowca samochodu marki RENAULT TRAFIC w OSP Tarnowska Wola 270 miesięcznie

2017-01-01

-2017-12-31

art.4 pkt 8 u pzp
36 SO.5540-1.9.17 2017-01-04 Robert Tłusty kierowca samochodu marki FORD TRANSIT CUSTOM w OSP Alfredówka 270 miesięcznie

2017-01-01

-2017-12-31

art.4 pkt 8 u pzp
37 SO.5540-1.10.17 2017-01-04 Henryk Serafin kierowca samochodu marki STAR A-244 w OSP Alfredówka 320 miesięcznie

2017-01-01

-2017-12-31

art.4 pkt 8 u pzp
38 SO.5540-1.11.17 2017-01-04 Stanisław Okinczyc kierowca samochodu marki STAR A-244 w OSP Nowa Dęba 320 miesięcznie

2017-01-01

-2017-12-31

art.4 pkt 8 u pzp
39 SO.5540-1.12.17 2017-01-04 Krzysztof Czajkowski kierowca samochodu marki RENAULT MASTER w OSP Nowa Dęba 270 miesięcznie

2017-01-01

-2017-12-31

art.4 pkt 8 u pzp
40 SO.5540-1.13.17 2017-01-04 Mirosław Rębisz  kierowca samochodu marki STAR A-244 w OSP Poręby Dębskie 320 miesięcznie

2017-01-01

-2017-12-31

art.4 pkt 8 u pzp
41 GKS.6142.56.2016 2016-12-28 PGKiM Sp. z o.o. opieka dla psów na terenie oczyszczalni ścieków 1080 miesięcznie

2017-01-01

-2017-12-31

zlecenie
42 GKS.7021.2.102.2016 2016-12-28 PGKiM Sp. z o.o. bieżace utrzymanie dróg, placów i ciągów pieszych 72 000

2017-01-01

-2017-12-31

zlecenie
43 GKS.7021.1.35.2016 2016-12-28 PGKiM Sp. z o.o. utrzymanie i konserwacja zieleni miejskiej 167 000

2017-01-01

-2017-12-31

zlecenie
44 GKS.7021.2.99.2016 2016-12-28 F.H.U. Jacek Kosior Tartak- Transport- Węgiel, Mat. Budowlane- Usł. Rolnicze odśnieżanie dróg gminnych na terenie sołectwa Jadachy 85 za 1 godzinę pracy

2017-01-01

-2017-12-31

art.4 pkt 8 u pzp
45 GKS.6232.2.2017 2017-01-20 PGKiM Sp. z o.o. odbiór i transport odpadów komunalnych 834 408

2017-01-21

-2017-12-31

art. 67 ust 1 pkt 12
46 GPN.7.2017 2017-01-16 TPL- System Leokadia Tworek wykonywanie operatów szacunkowych 30 500

2017-01-16

-2017-12-31

art.4 pkt 8 u pzp
47 OR.2600.1.2017 2017-01-25 "HURT-PAPIER" Ryszard Cebula Sp.Jawna dostawa materiałów biurowych 30 569,78 2017-01-01 - 2017-12-31 zapytanie ofertowe
48 RL.041.1.2017 2017-02-02 Hubert Czub HCP Consulting poprawa dostępności komunikacyjnej dla inwestorów z terenu Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Euro Park Wisłosan-podstrefa Nowa Dęba  12 177,00 2017-02-02-2017-02-20 art.4 pkt 8 u pzp
49 OR.250.1.2016 2016-12-28 PGKiM Sp.z o.o. prace związane z utrzymaniem czystości i porządku w budynku przy ul. Rzeszowskiej 3

1400

miesięcznie

2017-01-01-2017-12-31 art.61 ust.1 pkt 1 u pzp
50 OR.2600.3.2017 2017-01-20 Firma Handlowa "ADA" Andrzej Tyra dostawa mebli dla Urzędu Miasta i Gminy Nowa Dęba 7160 2017-01-20-2017-02-19 zapytanie ofertowe
51 GPN.9.2017 2017-02-07 Usługi Geodezyjne inż. Tadeusz Durda wykonanie mapy do celów prawnych 2337 2017-02-07-2017-02-15 art.4 pkt 8 u pzp
52 OR.0304.1.2017 2017-01-02 Konrad Waldemar NOVUM SERVICE obsługa serwisowa oprogramowania firmy RADIX 105 zł/1 godz, koszty dojazdu 60% wg stawki za 1km na dzień 1 stycznia 2017 tj.  28,37 zł 2017-01-02-2017-12-31 art. 67 pkt 1 u pzp
53 RL.032.4.2017 2017-01-26 LZS Chmielów dotacja sport 28 000 2017-01-26-2017-11-30 konkurs
54 RL.032.7.2017 2017-02-01 LZS Jadachy dotacja sport 41 000 2017-02-01-2017-11-30 konkurs
55 OR.45.1.2016 2016-12-30 DMK STUDIO Maciejewska,Klonowski Sp.J wsparcie techniczne oprogramowania 3312 2016-12-30-2017-12-31 art.4 pkt 8 u pzp
56 SM.8141.4.1.2017 OR.2151.15.2017 2017-01-27 Maria Kosiorowska nadzór nad prawidłowymi działaniami "Klubu Aktywności" 20,00 za jedną godzinę 2017-01-27-2017-06-30 zlecenie
57 SM.8141.4.3.2017 OR.2151.17.2017 2017-01-30 Edyta Załęska-Magda prowadzenie zajęć dla dzieci 35,00 za jedną godzinę zajęć 2017-01-30-2017-06-16 zlecenie
58 SM.8141.4.2.2017 OR.2151.16.2017 2017-01-30 Renata Konefał prowadzenie zajęć dla dzieci 35,00 za jedną godzinę zajęć 2017-01-30-2017-06-16 zlecenie
59 SM.8141.4.4.2017 OR.2151.18.2017 2017-01-30 Ewa Siwczuk-Cyma prowadzenie zajęć dla dzieci 35,00 za jedną godzinę zajęć 2017-01-30-2017-06-16 zlecenie
60 RI.7013.1.2.2017 2017-02-17 WALSKI-BUDOWNICTWO Piotr Walski, Paweł Walski termomodernizacja budynku SP w Cyganach wraz z przebudową instalacji gazowej, wymianą kotłów, modernizacją układu technologicznego kotłowni i przebudowie instalacji elektrycznej 777 440 2017-02-17-2017-07-31 przetarg nieograniczony
61 RI.7021.2.2017 2017-02-17 Special HDS, Marcin Borawa wymiana słupa oświetleniowego 2214 2017-02-14-2017-02-17 zlecenie
62 GKS.7021.8.4.2017 2017-02-17 PGKiM Nowa Dęba wymiana nawierzchni chodnika przy windzie Jana Pawła II 4 w Nowej Dębie 4797 2017-02-17-2017-03-31 art.4 ptk 8 u pzp
63 RI.7013.1.2.2017 2017-02-23 Firma Handlowo Usługowa "KRESKA" Krzysztof Buczyński nadzór inwestorski- termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Cyganach 500 2017-02-23-2017-03-10 art.4 pkt 8 u pzp
64 GPN.6.2017 2017-01-16 Biuro Usług Hydrogeologicznych i Ochrony Środowiska- Paweł Florek wykonanie badań geotechnicznych wraz z opracowaniem wyników na działkach przy ul. Leśnej 7380 2017-01-16-2017-01-31 art.4 pkt 8 u pzp
65 GKS.7021.8.5.2017 2017-02-20 HLG Sp. z o.o. montaż na budynku przy ulicy Jana Pawła II 20 kamery obrotowej 2 792,10 2017-02-20-2017-03-31 art.4 pkt 8 u pzp
66 GPN.8.2017 2017-01-30 Usługi Geodezyjno- Kartograficzne Aleksander Czachorowski rozgraniczenie działek ewidencyjnych położonych w obrębie Poręby Dębskie 2900 2017-01-30-2017-04-10 art.4 pkt 8 u pzp
67

OR.2510.1.2017

OR.2151.1.1.2017

2017-03-06 Lidia Płotnikiewicz-artmetry2 wykonanie dokumentacji projektowo- wykonawczej na zadanie pn.:"Remont Sali Ślubów USC" 3 075 2017-03-06-2017-04-10 art.4 pkt 8 u pzp
68 GKS.6131.4.2017 2017-02-02 EKOTON- Zieleń i Budownictwo Tadeusz Tabor prace związane z wycinką drzew i krzewów na terenie miasta 28836 2017-02-02-2017-04-15 art.4 pkt 8 u pzp
69 RI.7011.5.1.2017 2017-03-07 "Ekspert" S.C. Jadwiga Musiał, Radosław Musiał opracowanie projektu  przebudowy i dostosowania pomieszczeń w budynku Zespołu Szkół w Chmielowie na potrzeby placówki przedszkolnej 12 300 2017-03-07-2017-08-31 art. 4 pkt 8 u pzp
70 GKS.6131.5.017 2017-03-09 EKOTON- Zieleń i Budownictwo Tadeusz Tabor prace związane z wycinką drzew na terenie miasta 3 888 2017-03-09-2017-04-15 art.4 pkt 8 u pzp
71 OR.2600.5.2017 2017-02-14 F.H.U.KWAN Jerzy Kwieciński dostawa środków czystości do kwoty 9867,26 2017-02-14-2018-08-14 zapytanie ofertowe
72 OR.1333.3.2017 2017-01-04 Ideo Sp. z o.o. usługi hostingowe 984 2017-01-04-2017-12-31 art.4 pkt 8 u pzp
73 RI.7021.3.2017 2017-03-09 Special HDS Marcin Borawa wykonanie szafy zasilającej SO nad zalewem 6 150 2017-03-09-2017-04-28 zlecenie
74 RI.7013.1.2.2017 2017-03-14 A&R Usługi Projektowe Anna Smaroń nadzór inwestorski- termomodernizacja budynków użyteczności publicznej 20 209,95 2017-03-14-2017-10-31 przetarg nieograniczony
75 GPN.10.2017 2017-02-23 Usługi Geodezyjne inż. Tadeusz Durda wykonanie mapy do celów prawnych działek położonych w obrębie Nowa Dęba 728 2017-02-23-2017-03-10 art.4 pkt 8 u pzp
76 OR.2630.1.2016 2017-03-09  Usługi Transportowe Jan Kopeć przewóz osób 3100 2017-03-10-2017-03-12 art.4 pkt 8 u pzp
77 GPN.6861.2.2017 2017-03-13 Usługi Geodezyjne inż. Tadeusz Durda wykonanie mapy do celów prawnych działki położonej w obrębie Poręby Dębskie 615 2017-03-14-2017-03-30 art.4 pkt 8 u pzp
78 RL.032.10.2017 2017-03-17 Marlex Sp. z o.o. skład, łamanie, druk i zszycie Pisma Samorządu Miasta i Gminy Nowa Dęba "Nasze Sprawy" w roku 2017

przy objętości:

20 stron- 2205 zł

24 stron- 2415 zł

28 stron- 2625 zł

2017-03-17-2017-12-31 art. 4 pkt 8 u pzp
79 RI.7013.8.1.2017 2017-03-28 Zakład Usług Leśnych i Melioracji Lucjan Paterek zlokalizowanie istniejącego drenażu wraz z wykonaniem studni rewizyjnej na os. Hubala 4207,66 2017-03-28-2017-04-20 art. 4 pkt 8 u pzp
80 GKS.7021.6.16.2017 2017-02-20 P.U.P.H ELTEX TR wymiana stolarki okiennej (2 szt.) w komunalnym lokalu mieszkalnym 1909,44 2017-02-20-2017-03-31 art.4 pkt 8 u pzp
81 GKS.7021.2.7.2017 2017-03-20 Przedsiębiorstwo Robót Drogowych "DROKAM" Tomasz Wojtas remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych dróg gminnych na terenie miasta za 1 m² wyremontowanej powierzchni przy grubości wbudowanej masy równej 5 cm- 82,41 zł 2017-03-20-2017-04-10 art.4 pkt 8 u pzp
82 RI.7013.2.1017 2017-03-31 Zakład Usług Leśnych i Melioracji Lucjan Paterek przebudowa drogi gminnej- poprawa odwodnienia w m. Cygany "Piasek" 59 977,43 2017-03-31-2017-05-22 art. 4 pkt 8 u pzp
83 RI.7013.4.4.2017 2017-03-31 Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe Andrzej Pająk prace geodezyjne 7 626 2017-03-31-2017-04-15 art. 4 pkt 8 u pzp
84

RI.7013.13.3.2017

OR.2151.24.2017

2017-03-31 Beata Barszcz nadzór inwestorski- przebudowa drogi gminnej- poprawa odwodnienia w m. Cygany "Piasek" 800 2017-03-31-2017-05-22 art.4 pkt 8 u pzp
85

SM.8141.4.6.2017

OR.2151.1.1.2017

2017-03-27 Andrzej Paprot wykonanie programu o charakterze profilaktyki uzależnień 3100 2017-04-10 oferta
86 GPN.6831.7.2017 2017-04-04 "ALFA-GEO" Usługi Geodezyjne i Kartograficzne Jacek Kafel podział nieruchomości 29 900 2017-04-04-2017-10-04 zapytanie ofertowe
87 GKS.7021.8.7.2017 2017-02-24 PGKiM Sp. z o.o. przewóz kostki granitowej i krawężników 6100 2017-02-24-2017-03-31 art.4 pkt 8 u pzp
88 GKS.7021.8.1.2017 2017-01-23 PGKiM Sp. z o.o. wynajęcie sprzętu do prac remontowo- porządkowych ceny jednostkowe 2017-01-23-2017-12-31 art.4 pkt 8 u pzp
89 RI.7013.7.1.2017 2017-03-31 Firma Remontowo- Brukarska Dariusz Król budowa chodnika w Chmielowie 15 800 2017-03-31-2017-04-30 art.4 pkt 8 u pzp
90 RL.032.11.2017 2017-04-07 ROD "RELAKS" dotacja 9 000 2017-05-01-2017-10-31 konkurs
91 RL.032.13.2017 2017-04-10 ROD "Nad Bystrzykiem" dotacja 2 500 2017-04-10-2017-11-30 konkurs
92 RL.032.12.2017 2017-04-11 ROD "Rekreacja" dotacja 5 000 2017-05-01-2017-07-10 konkurs
93 SM.8141.4.5.2017 2017-02-24 InterActive Agencja Komunikacji Marketingowej szkolenie dla członków Komisji Alkoholowej 1 700 2017-03-15 oferta
94 OR.2600.2.2017 2017-01-25 ENTEREO Mateusz Pawlikowski zakup i sukcesywna dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych 20 679,99 2017-01-25-2017-12-31 zapytanie ofertowe
95 OR.1333.4.2017 2017-03-31 "MARKUS" Marek Kugler opieka autorska dla systemów komputerowych z pakietu Radix ceny jednostkowe 2017-04-01-2018-03-31 zapytanie ofertowe
96

RI.7013.4.9.2017

OR.2151.1.1.2017

2017-04-10 Beata Barszcz kosztorysy i przedmiary na remont dróg w mieście i gminie 2 490 2017-04-10-2017-04-15 oferta
97 RI.7013.2.2.2017 2017-04-20 WOBUD Zakład Remontowo-Budowlany Jan Wojnarowski termomodernizacja budynku Przedszkola nr 1 w Nowej Dębie 350 095,27 2017-04-20-2017-10-27 przetarg nieograniczony
98

SM.8141.4.7.2017

OR.2151.25.2017

2017-04-18 Agnieszka Katarzyna Kochanowicz-Staszczak konsultacje przychologiczne 60,00 za jedną godzinę konsultacji 2017-04-19-2017-12-02 zlecenie
99

GPN.6131.7.2.2017

OR.2151.24.2017

2017-04-03 Łukasz Pasek obowiązki gajowego w solectwie Rozalin 119,00 miesięcznie 2017-04-01-2017-12-31 zlecenie
100

GKS.7021.2.16.2017

OR.2151.1.3.2017

2017-04-26 Stanisław Zięba remont odcinka drogi obręb Dęba 4800 2017-04-26-2017-05-15 oferta
101 GKS.6232.45.2017 2017-04-25 PGKiM Sp. z o.o. likwidacja "dzikiego wysypiska" na terenie miasta 2 662,70 2017-04-25-2017-05-05 zlecenie

 

Data publikacji: 2017-01-03
Osoba udostępniająca na stronie: Administrator
Data modyfikacji: 2017-04-28
Osoba modyfikująca: Anna Rutkowska